A Bécsben megjelenő, de a világ minden szegletébe eljutó Bécsi Napló legutóbbi, 5. számában számos felvidéki vonatkozású anyagot közölnek.

Martos Péter és Deák Ernő készített interjút Rudolf Schusterrel, Szlovákia volt köztársasági elnökével. A mindenre kiterjedő beszélgetésben többek között részleteket tudhatunk meg a Mecenzéfen töltött gyermekkorról. Elmondta, hogy bár ő német iskolába járt, egyaránt jól beszéltek magyarul és szlovákul is, hiszen a mánták földje évszázadokon át háromnyelvű volt, és soha nem volt probléma emiatt az emberek között. Kitért az élet jelenlegi alakulására is: “Mivel a múltat már megváltoztatni nem tudjuk, a közös történelmünkben is az kerüljön előtérbe, ami bennünket összeköt, erősít, nem pedig gyengít, megoszt. Persze, a kölcsönös tolerancia és az elfogadható kompromisszumok nélkül ez nem működik. Ezért kellene több figyelmet szentelni a jelennek és a jövőnek. Kölcsönös támogatásokkal sikerült elérni, hogy a NATO és az EU tagjai lettünk. Nem jelentik azonban ezek a fontos tagságok azt, hogy vakon és süketen támogassuk azokat a döntéseket, amelyek ezekben az intézményekben születnek, hanem aktív és kritikus hozzáállással kell elősegíteni a társadalmi és gazdasági fejlődés újabb lépcsőfokait.” Végül kifejtette, hogy térségünkben most alakulnak ki olyan körülmények, amelyekkel megteremthetjük a két nép és a két ország számára a kölcsönös és sikeres együttműködést.

Máté László Az ember tragédiájának szlovák fogadtatása című elemzésében végigveszi, hogy a szlovák társadalom miként tekint Madách Imre személyére, munkásságára, kiemelten nagy művére, és az miként van jelen a szlovák irodalomban és a színházi életben. Szerencsés Magdolna a Királyfiakarcsán megtartott Szent István-napi eseményekről számolt be tudósításában.

Deák Ernő a felvidéki, csallóközi Karcsa községek történetét részletezi a történész szemszögéből, kitérve Egyházkarcsa és Királyfiakarcsa jelenlegi életére is. Rövid hírben számolnak be arról, hogy a Szent István-nap alkalmából a pozsonyi magyar nagykövetségen három felvidéki egyéniség, Erdős Péter, a királyfiakarcsai Petőfi Baráti Társaság elnöke, Fellinger Károly költő, író és Salgó Tibor, a Csemadok Udvardi Alapszervezetének elnöke vehette át a Magyar Arany Érdemkeresztet.

A könyvrecenzió is felvidéki vonatkozású. Tamási Orosz János Fellinger Károly Bumeráng című verseskötetéről írt értékes ismertetést, kiemelve, hogy a versekhez készült Dolán György illusztrációi intenzív erővel emelik már-már szakrális magasságokba a verseket.

A felvidéki témákon kívül további olvasmányos cikkeket tartalmaz a folyóirat. Jeszenszky Géza Külpolitikai zsákutca fenyeget című kommentárjában összefoglalja a jelenlegi  politikai történéseket, főleg a V4-es országok státuszára koncentrálva, de kitér Kína és Ukrajna helyzetére is.

Martos Péter 1956-1968-2022 – csak számok című írásában arra világít rá, hogy milyen félrevezető információkat tartalmaz az orosz diákoknak készült történelemkönyv Magyarország és Közép-Európa sorsfordító történelmi eseményeiről. Potápi Árpád János részletező írásában ismerteti a magyar kormány nemzeti kisebbségi támogatáspolitikáját, amellyel hathatósan segíti a határon túli magyar közösségek megmaradását, nemzeti identitásuk megőrzését, kultúrájuk ápolását.

Másréti Kató Zoltán Lélegeztetőgépen című beszámolójában a nyugati magyar diaszpóra körülményeit elemzi, kiemelve az anyaország anyagi támogatását, annak nélkülözhetetlen előnyeit, de egyben hátulütőit is. Fetes Kata interjújában dr. Méhes Mártont, a Collegium Hungaricum igazgatóját, aki már másodízben vezeti a híres bécsi intézményt arról faggatta, milyen rendezvényekkel várják a bécsi és ausztriai magyarokat az elkövetkező időszakban.

Czellár Judit a genfi magyar élet kiemelkedő történéseit, eseményeit, rendezvényeiket foglalta össze cikkében. Dulai Sándor Ökológiai problémák az Alföldön címmel korunk égető környezeti, természeti gondjaira hívja fel a figyelmet. Ugyancsak figyelemre méltó megemlékezést olvashatunk Medgyessy Éva tollából az Erdélyi Helikonról és az alapító, Kemény János életútjáról, születésének 120. évfordulója alkalmából. Vesztróczy Zsolt történelmi visszatekintésében a magyar könyvnyomtatás kezdeteit veszi górcső alá, különös tekintettel Andreas Hess, Hess András munkásságára és érdemeire.

A Bécsi Napló idei, 5. számát Balázs Péter Kalotaszeg festőjének alkotásaival illustrálták, Lengyel Ferenc ismertetéséből pedig tudomást szerezhetünk életútjáról és munkásságáról is. Böröndi Lajos Jónás a cetben és Zsirai László Búcsúzni ősszel című verse képviseli a költészetet a folyóiratban.

A felsoroltakon kívül még további, az ausztriai, a Kárpát-medencei és a nagyvilág magyarságát érintő írás teszi olvasmányossá a Bécsi Napló legújabb számát.

(BM/Felvidék.ma)