A két települést összekötő híd (Fotó: RRA)

Mint a mai napon már beszámoltunk róla, délelőtt ünnepélyes keretek között átadásra került az Ipolyvarbót Őrhalommal összekötő új Ipoly-híd. Az építkezés uniós forrásból valósult meg. A projekt szlovákiai koordinátora a nagykürtösi székhelyű, Lőrincz Mária által vezetett Középső-Ipoly Mente Területfejlesztési Ügynökség.

Mint Lőrincz Mária, az ügynökség igazgatója a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben kifejti: a Középső-Ipoly Mente Területfejlesztési Ügynökség vezetésével, a környezettudatos megoldások előtérbe helyezése mellett a végéhez közeleg az Ipoly völgye foglalkoztatási cselekvési tervének (TAPE JOBS) megvalósítása. A TAPE kulcsprojektje az Ipolyvarbó (Vrbovka) – Őrhalom (HU) Ipoly-híd és a hozzá vezető utak megépítését támogató pályázat.  A „Határtalan természet – Ipeľ/Ipoly-híd“ című projekt az INTERREG V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program keretében valósul meg.

„A hídépítés a Szlovákia és Magyarország közötti határfolyó jobb és bal partján fekvő, szemközti községeket érinti. Annak ellenére, hogy ezek a falvak légvonalban csupán 1,5 km-re találhatók egymástól, a legközelebbi határátkelőn keresztül a túloldalra 20–25 kilométeres út vezet” – magyarázza az igazgató.

Hozzátette: a projekt elsődleges célja a közvetlen határon átnyúló összeköttetés javítása volt Ipolyvarbó és Őrhalom között.

A beruházás a 31,5 m fesztávolságú közúti híd megépítése mellett a szlovák oldalon egy 40 m hosszú új, a hídhoz közvetlenül csatlakozó út és járda építését, valamint 360 méteres szakaszon történő, a hídhoz csatlakozó út felújítási munkáit is tartalmazza. A híd mellett pihenőhely kialakítására került sor. A magyar oldalon a településről a hídig egy 1,17 km hosszú új út épült.

„A projekt partnerei Ipolyvarbó (Vrbovka) Község Önkormányzata és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztériuma. Mivel a helyi önkormányzat – egy kis lélekszámú település – nem rendelkezett elegendő pénzügyi forrással a határokon átnyúló közúti kapcsolat előfinanszírozásához és társfinanszírozásához, Besztercebánya megye (BBSK) segítő kezet nyújtott neki. A pénzügyi támogatáson túl a megyei hivatal a Besztercebányai Regionális Közútkezelővel (BBRSC) együttműködve szakértői támogatást biztosított a beruházás sikeres megvalósítása érdekében” – részletezte a közleményben Lőrincz Mária.

A projekt teljes költségvetése 6 725 325,13 euró, ebből 5 716 526,35 eurót uniós támogatással az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszíroz.

A 2 605 000 eurós költségvetésű híd megépítését a partnerek egyenlő arányban biztosítják, az eltérő áfakulcs figyelembe vétele mellett. A szlovák oldalon a hídhoz vezető utak építésének és helyreállításának beruházási költségei 666 474,06 eurót tesznek ki. Besztercebánya megye az együttműködési megállapodás szerint Ipolyvarbó Önkormányzatának a pályázat kötelező társfinanszírozására 100 ezer eurót biztosít, illetve folyósítja a kellő pénzösszeget a projekt előfinanszírozására – folytatta az ügynökség vezetője.

Mint jelezte: az új, határokon átnyúló közúti kapcsolat megteremtése elősegíti a határokon átnyúló munkaerő-mobilitást, csökkenti az utazási időt és az utazási költségeket, utazásonként megközelítőleg 10 km-es csökkenéssel számolunk.

Ezzel egyidejűleg megoldódik Ipolyvarbó jelenlegi földrajzi és közlekedési elszigeteltsége is.

„A pályázat megvalósítása új lehetőségeket jelent a határon átnyúló foglalkoztatás növelésére, a gazdasági, kulturális, társadalmi és intézményi együttműködés fejlesztésére is. A környezettudatos megoldások előtérbe helyezése mellett új dimenzióba kerülnek a térség eddig kiaknázatlan természeti, történelmi és kulturális értékeinek közös felhasználási lehetőségei, ami várhatóan további fejlesztést eredményezhet” – fogalmazott a közleményben.

(Felvidék.ma)