Megjelent a londoni székhelyű British Publishing House Ltd. gondozásában a „Magyarország sikeres személyiségei” című magyar nyelvű életrajzi lexikon 2023. évi kötete, melyben három felvidéki származású Csehországban élő magyar is szerepel: MUDr. Dědina Mária, prágai háziorvos, PhDr. Kocsis László Attila, nyugalmazott diplomata, volt politikus és polgárjogi aktivista, valamint Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének országos elnöke.

A már több mint 170 éves múltra visszatekintő British Enciklopédia kimagasló személyiségeket, sikeres embereket életrajzok formájában mutatja be. A most megjelent kiadványban a magyar társadalom olyan vezéralakjai szerepelnek, mint Novák Katalin, köztársasági elnök, Orbán Viktor, miniszterelnök, Schmitt Pál és Áder János, volt köztársasági elnökök, Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, Pásztor László, a Magánorvosok Szlovákiai Társulásának tiszteletbeli elnöke, Smuk András, a bécsi magyarok kultúregyesületének, az „Europa”- Clubnak volt elnöke.

Ezért is igen nagy megtiszteltetésnek számít nem csak az említett három személy, de az egész csehországi magyar közösség számára is, hogy nevük bekerült e tekintélyes évkönyvbe.

Mindhármuk hivatása teljesen eltér egymástól, de van, ami szorosan összeköti őket – ez pedig a magyarságuk és az anyanyelvük, a magyar kultúra szeretete és ápolása, elkötelezett kiállásuk a magyar nemzet és anyaországuk mellett, közösségépítő munkájuk  a csehországi magyarok megmaradása és boldogulása érdekében, Esterházy János erkölcsi és jogi rehabilitálásának, boldoggá avatásának szorgalmazása.  Mindezek kiemelt hangsúlyt kaptak sikeres életpályájuk bemutatása során az évkönyvben.

Dědina Mária Kassán született; életrajzából megtudjuk, hogy a prágai Károly Egyetemen 1989-ben szerzett orvosi diplomát, első munkahelye a Cseh Államvasutak üzemorvosi igazgatósága volt, ahol mint igazgatóhelyettes és üzemorvos dolgozott. 2004-ben Prága 10. kerületében orvosi magánrendelőt nyitott kétezer fős pacientúrával. 2011-ben létrehozta a Praktimar Kft-t ugyanott, korszerű berendezésekkel felszerelt orvosi rendelővel. A kezelésben részesülő betegeinek egyharmadát magyarok alkotják. Éveken át foglalkozik orvostanhallgatók gyakorlati képzésével a Károly Egyetem 2. orvosi karán, rendelője pedig akkreditált a háziorvosok továbbképzésére.
2007-ben megalapította a Csehországi Magyar Orvosok Társulatát, amelynek tíz éven át volt az elnöke. Küldetéséhez híven sikerült fórumot teremteni az országban dolgozó magyar orvosok személyes és szakmai kapcsolattartására, és ezáltal is  hozzájárulni  nemzeti identitásuk megőrzéséhez. Magyar nyelvű konferenciákat és szakmai előadásokat szervezett magyar orvosprofesszorok fellépésével, együttműködve a Magyar Egészségügyi Társasággal. 2008-ban Visegrádon egy nemzetközi konferencián a cseh egészségügyi reformról tartott előadást. A 2017-ben bekövetkezett átalakulásától Csehországi Magyar Orvosi és Természettudományi Társaságra, aktív tagként tovább folytatja  tevékenységét az új szervezetben. Sokéves tagja a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének, egyik kezdeményezője és alapító tagja a 2015-ben létrehozott Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény értékekért polgári szervezetnek.
Magyar állampolgársággal rendelkezik. Minduntalan terjeszti a magyarság jó hírét a cseh környezetben; a gyerekei is ezt a vonalat viszik tovább, az unokákat is erre tanítják.
Érdemei elismeréseként 2023-ban Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesítette.

A rimaszombati születésű Kocsis László Attila 1959-től történelem-levéltár szakot tanult Pozsonyban a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán, 1962-től párhuzamosan tanult turkológiát a prágai Károly Egyetemen, 1965 és 1969 között tanulmányait tudósképzésen folytatta távúton a Csehszlovák Tudományos Akadémián, majd a Külügyminisztérium Nemzetközi  Kapcsolatok Intézetében, kétéves posztgraduális tanulmányát 1979-ben fejezte be a Politikai Főiskola Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén.
Pályafutásának bemutatásában az emlékkönyvben jelentős figyelmet kapott a három évtizedes  diplomáciai karrierje a csehszlovák külügyminisztériumban. Fokozatosan előadói, osztályvezetői, főosztályvezetői beosztásban dolgozott, és attasétól nagykövetig minden diplomáciai rangot betöltött. A központban foglalkozott csehszlovák-magyar kapcsolatokkal, Balkán és Délkelet-Ázsia problematikájával, valamint levéltári-dokumentációs, informatikai és kiadói tevékenységgel. Kiküldetésben volt Csehszlovákia  belgrádi nagykövetségén, és két ízben, hét éven át a tiranai nagykövetségén, Laoszban mint rendkívüli és meghatalmazott nagykövet tevékenykedett. Közel hatéves vientianei missziójának befejeztével 1985-ben a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Barátság Érdemrendjével tüntették ki. A rendszerváltás után követte az ideiglenes ügyvivőként kiküldött feleségét Kazahsztánban, ahol 1994-ben megszervezték Csehország újonnan létesített nagykövetségét, párhuzamosan Kirgizisztánban, majd Üzbegisztánban. Kiküldetésük ideje alatt az Inekon Group Részvénytársaság Közép-Ázsiai Kirendeltségének igazgatói állását látta el.
Aktív tevékenységet folytat éveken át csehországi magyar civil szervezetekben. Egyetemista korában tagja volt az Ady Endre Diákkörnek, 1990-től napjainkig az Együttélés Politikai Mozgalomnak, emberi jogi és kisebbségvédelmi szervezetnek, melynek két választási időszakban országos elnöke volt és 12 éven át a Magyar Nemzeti Tagozatának elnöki tisztségét töltötte be, megalakulásától elnöke a Mozgalom Esterházy János Emlékbizottságának. 1990-től tagja a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének, kulturális-művelődési szervezetnek, melynek első szervezőtitkára volt, a mellette működő Rákóczi Alapítvány egyik alapítója és kuratóriumának titkára. 2015-től tagja a Magyarok Világszövetségének. Alapítója és első elnöke volt a 2015-ben létrehozott Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért polgári szervezetnek, jelenleg tiszteletbeli elnöke.
Legnagyobb sikere, amit politikai tevékenysége folyamán ért el, Jiří Paroubek cseh miniszterelnök bocsánatkérése a csehszlovákiai  magyarokat ért jogsérelmekért a II. világháború után, amit 2006. január 3-án kelt levelében fejezett ki válaszolva az Együttélés Politikai Mozgalom elnökeként írt levelére. Erről a komoly, egyedülálló politikai gesztusról cseh államférfi részéről a magyarok irányába beszámolt megemlékezési beszédében, mellyel fellépett a felvidéki magyarok csehországi kitelepítését bemutató kiállítás megnyitóján az Európai Parlament székházában Brüsszelben, a deportálások kezdetének 60. évfordulója alkalmából.
Ugyancsak nagy sikerként könyvelhető el, hogy kezdeményezésére és az érvényben álló magyar állampolgársági törvény alapján összeállított tájékoztatója alapján a Mozgalomhoz közelálló szenátorok az új cseh állampolgárságról szóló törvény előkészítésekor érvényre juttatták a kettős állampolgárságra vonatkozó rendelkezéseket úgy, hogy más ország állampolgárságának felvétele ne járjon a cseh állampolgárság elvesztésével. Ennek megfelelően az új jogszabály 2014. január 1-én hatályba lépett, és azóta sok csehországi magyar élt a magyar honosítás, illetve visszahonosítás lehetőségével.
2011-ben Schmitt Pál köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesítette a csehországi magyarság szervezetei közötti együttműködés fejlesztése, a határon túli magyarság érdekeinek védelme érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Rákóczi Anna Nyitrán látott napvilágot; egyetemi tanulmányai után, amit a pozsonyi Comenius Egyetemen végzett pszichológia szakon 1977 és 1980 között,  mint főkönyvelő, majd pénzügyi tanácsadó, tolmács, fordító, utazási iroda vezetője dolgozott, de 2007-től csak civil szervezetekben folytat tevékenységet.
Mindennapi társadalmi munkáját azzal a céllal végzi, hogy minél többet tegyen a magyarság fennmaradásáért. 1990-ben részt vett a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének megalapításában, melynek élére 2006-ban került, és azóta már hatodszor választották országos elnöknek. 1998 és 2022 között a Szövetség ostravai alapszervezetének az elnöke is volt. Az ostravai Csalogányok Asszonykórus tagja, nemzetközi folklórfesztiválokon és helyi rendezvényeken egyaránt lépnek fel nagy sikerrel. A Szövetség küldetése  a csehországi magyarok összefogása, az anyanyelv, a nemzeti hagyományok és a nemzeti öntudat ápolása és fejlesztése. Ezen a téren minden feladatát szívvel-lélekkel végzi – áll az emlékkönyvben.
1999-2011 között a Magyarok Világszövetségének tagja, 2001-től a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének tagja, 2006-tól 11 éven át e szervezet Jelölő Bizottságának elnöke, 2017-től elnökségi tag. 2007 és 2014 között, majd 2018-tól napjainkig  a cseh kormány mellett működő Kisebbségi Tanács képviselője és a Támogatási Bizottság tagja, a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma Támogatási Divíziójának tagja, 2011-től a Magyar Diaszpóra Tanács tagja.
Legnagyobb sikerei az ünnepségek rendezéséhez kötődnek. Első alkalommal 2000-ben rendezte meg a Magyar Kultúra Napját Ostraván, ahol a Budapest Néptáncegyüttes  is fellépett. Mint a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Ostravai Alapszervezetének elnöke immár 25 alkalommal szervezett nemzetközi emlékkoszorúzást Mírovban Esterházy János jelképes sírjánál. Kezdeményezője Esterházy János boldoggá avatásának, ez irányú kérelmet nyújtott be Jan Graubner olmützi érseknek; az eljárási folyamat megindításán 2019. március 23-án Krakkóban a Szövetség nevében személyesen részt vett.
Áder János köztársasági elnök 2014-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta a csehországi magyar szerveződések elősegítése, valamint érdekvédelme terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, 2021-ben pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést a csehországi magyar közösség érdekében több évtizede odaadóan végzett munkája, valamint a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségében és a Magyar Diaszpóra Tanács Nyugat-Európai Szervezetek Regionális Ülése keretében végzett tevékenysége elismeréseként.
Az Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért gratulál mindhárom sikeres tagjának és további sikereket kíván.

(Bálint Zoltán/Felvidék.ma)