Lázár János építési és közlekedési miniszter január 10-én jelentette be, hogy nagy szabású reformot vezetnek be a közösségi közlekedés díjszabásában Magyarországon, amelynek részeként a külhoni magyarok – akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal – immáron szabadon, térítésmentesen  vehetik igénybe a helyközi tömegközlekedési (MÁV, VOLÁN) eszközöket. Meg kell jegyezni, a Magyar Igazolvánnyal rendelkezők eddig is utazhattak évente négy alkalommal 90%-os kedvezménnyel, most gyakorlatilag a négy alkalomra vonatkozó korlátozás törlődik. 

Mindazonáltal nem csak a külhoni magyarok, de egy sor kedvezményezettje van a reformnak, ami pontosan azt a célt szolgálja, hogy minél többen vegyék igénybe a tömegközlekedési formákat, tehermentesítve ezzel a közutakat és a környezetet. Gyakorlatilag mindenkinek megéri. Nyugaton ez egy jól megfigyelhető tendencia egyébként, hogy minél többen, minél olcsóbban vagy ingyen használják a tömegközlekedést. 

Mégsem az elégedettség és a hála hangja uralta el az étert, hanem sok helyen az irigységé és a gyűlölködésé. Azt hinnénk csak babona a „turáni átok”, de egyes internetes fórumokat olvasgatva teljesen elszörnyülködhet a naiv felvidéki ember fia, hogy miként lehetnek olyan anyaországiak, akikben ennyi frusztrált gyűlölet gomolyodik?! Nekünk tényleg Mohács kell, ahogy Ady tette fel a költői kérdést? 

A válasz NEM! Nem kell sem Mohács, sem Trianon! Jelen intézkedés is éppen azt a sebet igyekszik némileg orvosolni, amit a történelem fekete lapjai ejtettek nemzetünk testén.

Akik pedig még ilyenkor is gyűlölködnek, irigykednek (acsarkodnak, hetvenkednek) azok pont ugyanazok, akik rárontottak anno Tisza Istvánra, akik behívták nyakunkra az oroszokat, akik kiszolgálják bármiféle külföldi hatalmak érdekeit és akik utálják önmagukat is, mert magyarok.

Ezek azok, akiket zsinóron rángatva lehet/lehetett, megfélemlíteni a kettős állampolgársági népszavazáskor, akik a 2018-as magyarországi parlamenti választáskor nyilvánosságra hozták azoknak a kárpátaljaiaknak az azonosságát, akik lakcímmel jelentkeztek be, ezzel kiszolgáltatták őket az ukrán titkosszolgálatnak és a hatóságoknak. Ezek azok, akik rendre gyűlölködnek a kormányukra, mert az nemzetben, Kárpát-medencében gondolkodik, és ezek azok is, akik rendszerint leszlovákoznak/románoznak/szerbeznek/ukránoznak minket.

Ezek azok, akik a „merjünk kicsik lenni” filozófiáját imádják és akikről Tamási Áron azt írta egykor: „aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan”; Petőfi pedig találóan sehonnai bitang emberként jellemezte őket. Nos, ezek azok, igen. 

Ezeknek a szűk látókörű embertársainknak az agyáig nem jut el, hogy nem mi választottuk a külhoni sorsot, nem költöztünk se mi, se a felmenőink évszázadokra visszamenőleg sehova. De magyarságunk miatt minket üldöztek/nek, korlátozzák sokak emberi jogainak érvényesítését; a mi falvainkat tették a földdel egyenlővé; a mi családjainkat, nagyszüleinket pakolták fel marhavagonokra kényszermunkára; tőlük/tőlünk vették és veszik el állampolgárságunkat és velünk éreztetik, hogy a szülőföldünk nem az otthonunk, menjünk a Duna túl oldalára és hasonlók. 

Teljesen érthetetlen és felfoghatatlan, hogy a homokosok, transzneműek, az LMBTQXZYVCRTHGZH+ és más csoportok irányában annyira elfogadó és toleráns liberálisék a külhoniakra csípőből zúdítják a gyűlöletüket… 

Ezeknek a szűk látókörű embertársainknak az agyáig az sem jut el, hogy mindaz, amit a jelenlegi kormány a külhonért tesz, az nem valamiféle szavazatvásárlás vagy érdek (ugye, mindenki magából indul ki…), hanem minimális kompenzáció mindazért, amit ránk kentek a századok. Hogy Magyarország pillanatnyilag egy olyan ország, amelynek határai nem esnek egybe a nemzetével. Aminek sokkal több állampolgára, nemzettársa van, mint lakosa. 

Ezeknek a szűk látókörű embertársainknak az agyáig nem jut el, hogy ez az ingyenes közösségi közlekedés ráadásul még csak nem is veszteséges intézkedés.

Ezt ugyanis csak azok tudják igénybe venni, akik nem rendelkeznek Magyarországon sem lakcímmel, sem állampolgársággal. Azok a külhoniak, akik érzelmileg és sok szálon kötődnek Magyarországhoz, ide járnak bevásárolni, kirándulni, nyaralni, túrázni, színházba, moziba, sporteseményre stb. Ezen tevékenységeik után pedig forgalmi adót fizetnek, így gyakorlatilag a sokszorosát termelik be az Államkincstárba, mint adott esetben egy teszem azt 1.000 forintos vonatjeggyel például. Az üzleti világban ezt szaknyelven úgy nevezik, hogy becsalogatás. 

Bár pontosan nincs kimutatva (viszont megérne egy alapos kutatást) az állami költségvetésből nemzetpolitikára fordított tétel valószínűleg nem éri el ezt az adók által képezett bevételt, amit a külhoni magyarok generálnak kötődésükből kifolyólag végzett ottani tevékenységeik által. Arról nem is szólva, hogy a csökkenő magyarországi népesedési mutatók egy bizonyos részét éppen a külhoni magyarság kompenzálja, ami által viszont a külhoni magyar területek ürülnek… 

Duray Miklós tézise volt, hogy ha Magyarország emelkedik, akkor a külhoni magyarság is emelkedik, ha ellenben süllyed, akkor mi is csúszunk lefelé vele egyetemben.

Nos, az elmúlt 14 évben Magyarország emelkedő pályán van, a nemzetpolitika is emelkedik és bár van hiányosság még bőven, amit a Trianon-trauma eredményezett, az vitathatatlan, hogy a külhoni magyarság is sokkal jobb kondícióban van, mint 2010 előtt. 

Nem remélem, hogy megértik ezt azok a gyűlölködők, akik vérbeforgó szemmel utálkoznak ellenünk. Nem is célom ez. Az sokkal inkább, hogy rámutassak, ezektől a súlytalan felforgatóktól egyáltalán nem kell tartani, ugyanis csak egy hangos, ám szűk réteget képeznek, akiknek a lelkét a gyűlölet hatja át és azt vetítik ki – többek közt – a külhoni magyarokra (is). A többség ugyanakkor nem így gondolkodik, elég csak megnézni bármelyik választási eredményt. A magyarországiak többsége érti és érzi a felelősséget és annak jelentőségét a külhoniak és a Kárpát-medence iránt. 

Nekik üzenjük, köszönjük, hogy kiállnak értünk, mellettünk. S amikor egy-egy nemzetellenes bajkeverő berzenkedését hallják, mindig jusson eszükbe az Ismerős Arcok zenekar népszerű dalának egy parafrazált mondata, hogy ha nem vigyáztok ránk, olyanok leszünk mi is és Ti is nélkülünk…

Március elsejétől díjmentesen utazhatnak a Magyar igazolvánnyal rendelkezők Magyarországon

Csonka Ákos, Felvidék.Ma