Megjelent a Katedra folyóirat 7. lapszáma, mely a mentálhigiéné témáját járja körül, több szempontból is.

Fenyvesi Lívia vezércikkében felveti a kérdést, hogyan lehet a tanárok kiégését megelőzni, Mező Ferenc az OxIPO-modell alkalmazását ajánlja a lelki egészség megőrzéséhez, Mező Katalin az iskolai élményszerzés mentálhigiénés funkcióját domborítja ki, Pap Ferenc és Fehér Ágota a lelki egyensúly tényezőit ismerteti, Récsei Noémi pedig Szemet Edittel készít interjút a digitális detox mentálhigiénés fontosságáról.

A témakört Fodor László Négy emlékezetes pedagógiai gondolat című tanulmánya – amelyben Henry Adams, Howard Gardner, Philip H. Coombs és Paul Valéry oktatásszervezésre vonatkozó „jóslatait” vetíti rá napjaink közoktatási valóságára – és Csicsay Alajos felvidéki magyar iskolatörténetről szóló sorozata egészíti ki.

Több szerző írása (akaratlanul is) találkozik abban, hogy – a pedagógusnap közeledtével – felidézi Comenius munkásságát, a modern pedagógia megalapítójának gondolatait.

A márciusi lapszámban mindemellett folytatjuk a környezetvédelmi neveléssel foglalkozó módszertani cikksorozatot (ezúttal a képzőművészeti órákkal összefüggésben), a Jó gyakorlat rovatban a digitális történetmesélés módszerét ismertetjük, a Pályakezdők rovatban pedig innovatív nyelvoktatási módszereket mutatunk be. A folyóiratban megtalálható a XXIX. Vámbéry Napok programja, melyen belül március 22-én kerül megszervezésre a Katedra-versenycsalád idei tanévének első országos döntője, a Vámbéry Ármin Földrajzverseny. A felvidéki magyar iskolák közül ezúttal a gútai Közös Igazgatású Magániskola mutatkozik be.

A digitális folyóirat megjelenését a Kisebbségi Kulturális Alap és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A márciusi lapszám ingyenesen elérhető a folyóirat honlapján.

(Katedra/Felvidék.ma)