„Tablók Könyve – Szőgyéni iskolatörténet” (Fotó:Berényi Kornélia)

A közelmúltban látott napvilágot Laczkó Gábor szőgyéni fényképgyűjtő és Telekesi Gábor esztergomi történelemtanár tollából a „Tablók Könyve – Szőgyéni iskolatörténet” című kiadvány.

A kötet két részből áll. Az iskolatörténet fejezetét író Telekesi Gábor, apósa, a Szőgyénben született néhai dr. Gábris József hagyatékát, szellemi örökségét és kutatásának eredményét használta fel a községben zajló oktatás részletes történetének megírásához.

Az oktatást említő első okiratok a 13. századig nyúlnak vissza, majd részletesen taglalva, a 19. század végéig mutatja be az alapfokú iskolai oktatás fejlődését egészen az egységes iskolarendszer kialakulásáig.

A Telekesi által megírt iskolatörténetet, Laczkó Gábor, a saját gyűjteményében található régi iskolai fényképekkel illusztrálta 2007-ig bezáróan, amikor a tanintézmény felvette Csongrády Lajos kántortanító nevét, aki nem kis érdemeket szerzett a szőgyéni iskolatörténetben, miként az a könyv lapjairól is kitűnik.

A könyv terjedelmesebb fejezetét a végzős diákok tablói alkotják csoportképekkel kiegészítve. A tablókönyv az 1953/1954-es tanév végzőseitől napjainkig mutatja be az intézmény végzős tanulóit.

A könyv ötletgazdája Laczkó Gábor, a Szőgyénben élő gyűjtő, grafikus volt, aki megszerkesztette a kiadvány második részét, a Tablók Könyvét.

Az iskola épületében 62 tablót fotózott le Asztalos Árpád naszvadi fényképész. A tablókhoz fényképek is kerültek Laczkó Gábor kutatómunkája nyomán.

Hosszadalmas és türelmes munka előzte meg a könyv megszületését, mely ezentúl a Csongrády Lajos Alapiskola értéktárát gazdagítja.

Szarka Andrea tanintézményvezető a könyv előszavában így ír:

„Az iskola történetét azoknak a nagyszülőknek, szülőknek, tanulóknak, pedagógusoknak ajánlom, akik szívesen emlékeznek az itt töltött évekre, akik büszkék arra, hogy ebben az iskolában tanulhattak, taníthattak vagy dolgozhattak. Remélem, hogy minden korosztály szívesen olvassa majd, ki azért, mert a benne leírtak egy részét átélte, ki azért, mert számára ez már történelem, és csak így ismerheti meg közvetlen környezete múltját.”

A kiadvány bemutatójára a Csongrády Lajos Alapiskolában került sor, ahol jelen voltak a szerzők, Telekesi Gábor és Laczkó Gábor.

Bmutatták az újonnan napvilágot látott könyvet a szépszámú közönségnek.

A vendégeket a tanintézmény diákjainak műsora és Szarka Andrea igazgató köszöntötte.

Az új kiadvány dedikálása (Fotó: Berényi Kornélia/Felvidék.ma)

A „Tablók Könyve – Szőgyéni iskolatörténet” című kiadvány megvásárolható a Csongrády Lajos Alapiskolában és a szőgyéni könyvtárban.

(Berényi Kornélia/Felvidék.ma)