Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató májusi lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Az újság a közelgő pünkösdre hangolódik a címlapon közölt írásával. „Ha ünnepeljük Jézus születését, akkor ezen a napon is ünnepelnünk kell, mert a megváltó Krisztus azért ment fel a mennybe, hogy reánk árassza ajándékait a Szentlélek által. Örömünnep ez a nap, hisz bizonyossá lett az, hogy Jézus nem hagyta magára az övéit, hanem közbenjár értünk az Atyánál“ – olvasható Fazekas László címlapi jegyzetében.

Egy nyitott templomajtóról ír Fábián László. Tavaszi nőegyesületi konferenciát tartottak Perbenyiken. Az igehirdetést követően az elmúlt egy évben véghezvitt feladatokról, a Zempléni Egyházmegye nőegyesületeinek munkásságáról szóltak a meghitt alkalmon.  Mozgalmas volt az április a Nagykaposi Református Egyházközségben. Több zenei alkalom valósult meg a templomban a hónap során.

Új köntöst kapott a veskóci templom. Az év elején hajtották végre a külső felújítási munkálatokat. Pozsonyban is több alkalmat szerveztek az előző hónapban. Búza Zsolt lelkész részletesebben beszámol a találkozásokról.

A XIX. Komáromi Egyetemi Napok keretében mutatták be Rákos Lórántnak, az egyetemes egyház lelkészi főjegyzőjének két verseskötetét.

Egyház-finanszírozási kérdésekről is szóltak az egyházi zsinat árpilisi ülésén. Mint a gyülekezeti tájékoztatóban írják: „Ülésezett a zsinat. Egyházunk püspöke és főgondnoka, illetve egyes szolgálati területek vezetői számoltak be az elmúlt év munkájáról április 13-án Rimaszombatban, a Csillagházban ülésező Egyetemes Egyházunk Zsinata X. ülésszakának 7. ülésén. A zsinati képviselők jóváhagyták, hogy idén a Pálóczi Czinke István-díjat Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke kapja meg.” Iski Ibolya részletezi az esemény főbb mozzanatait.

A gyülekezeti tájékoztatóban megemlékeznek a 350 évvel ezelőtti gályarabságra ítélt protestáns lelki vezetőkről. Csoma László folytatja az Emlékezz vissza rovatát.

A Kárpát-medence reformátussága rovat ezúttal a lelkészi elnököt választó és új lelkésztörvényt elfogadó zsinat üléséről szól. A lelkipásztorok jogállásáról szóló törvény, a hittanoktatási törvény és szabályrendelet módosítása, megemlékezés az ötvenéves magyarországi lepramisszió munkájáról és a protestáns tábori püspök megválasztása – ilyen időszerű feladatai voltak a Balatonszárszón ülésező zsinatnak, amely döntött a zsinati lelkészi elnök tisztségéről is.

A májusi lapszámból sem hiányozhat a bibliaolvasó vezérfonal, vetélkedő és az Érdekességek a Bibliáról mindenkinek ismeretterjesztő rovat sem.

 (Pásztor Péter/Felvidék.ma)