Szent László-ábrázolások a Felvidéken
7.4 C
Bratislava
7.1 C
Dunajská Streda
7.5 C
Banská Bystrica
8.8 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Szent László-ábrázolások a Felvidéken

A nyitrai Kálvária búcsúja

Augusztus 14-15-én nagy számú hívősereg jelenléte mellett került megrendezésre a nyitrai Kálvária búcsúja. A Szűzanya mennybevétele (aug.15.) egyházi nagy ünnepe előtti szombati vigíliát 17 órai...

Nagyrészt magyar állami támogatásból újul meg a szetei templom

Az elmúlt hónapokban fokozatosan szépül a szetei Szent László király tiszteletére felszentelt barokk templom külső része. A munkálatok nagy részét a magyar kormány hathatós...

Szepeshelyen is ábrázolták Szent Lászlót

A Lőcsei járáshoz tartozó Szepeshely a csodálatos Szepesváralja településrésze, ahol a Magyar Királyság legnagyobb vára állott, ma pedig a legnagyobb várromok egyike található. Szepeshely egyházi...

Szent László Szent Istvánnal szemben áll a gánóci oltáron

„A mily népszerü volt szent László életében, oly népszerüvé lőn tisztelete szentté avatása után az egész magyar hazában, sőt Magyarországon kivül a külföldön is”...

Kassán plasztik szobrokon látható Szent László

Kassán a Szent Erzsébet Székesegyházban Szent László alakja plasztikai ábrázolásokon is megmaradt, tehát ily módon is tiszteletüket fejezték ki a lovagkirály előtt a kassai polgárok.

Nemcsak freskókon, konzolszobrokon is látható Szent László

Konzolszobrokon is ábrázolták a szenteket, így Szent Lászlót is. Ilyen szobor látható Besztercebányán és Eperjesen. A konzol a fal síkjából vízszintesen kiugró épületrészt (erkélyt,...

A háromkirályokat sokszor István, Imre és László alakjával ábrázolták

Volt egy élő magyar hagyomány, melyet még Szenczi Molnár Albert zsoltárfordító is megemlített, mely szerint a háromkirályokat a három magyar szent király (két király,...

Zsolnán a négy magyar szentet ábrázolták, néhány éve a freskót lefestették

A középkorban is jellemző volt, hogy a faliképeken több szentet is ábrázoltak. Gyakran előfordult, hogy Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót együtt ábrázolták,...

Szent László kunok feletti győzelmét sokféleképpen ábrázolták

Nyitrakoros a Nagytapolcsányi járás települése, amelyet Nyitra megyében találunk. Abban a kerületben, amelyiknek címerében Szent László királyt láthatjuk, amint az lesújt a kun harcosra. A...

Leleszen a magyar szenteket ábrázolták

A Tőketerebesi járáshoz tartozó leleszi Szent Mihály kápolnában egy szent Erzsébetet ábrázoló freskótöredék alatt a három szent király félalakos képe látható, Szent Lászlónak csak...

Szent Lászlót is ábrázolták Petőszínyén

Petőszínye a Kassa-vidéki járás települése, amelynek területén már az újkőkorban is éltek emberek. A falutól keletre lévő várhegyen a 12-13. század fordulóján várat építettek,...

Körtvélyesen alig ismerhető fel Szent László, Krasznahorkán Szent Istvánnal és Imrével...

A kutatások szerint ebben a régióban maradt fenn a legtöbb olyan freskó, amely a lovagkirályt ábrázolja. Köszönhető mindez annak is, hogy László király kultusza az Anjouk idejében teljesedett ki, akiknek bázisa éppen Gömörben volt.

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei