A csehekkel közös állam felújításának gondolatát egyre több szlovák támogatja, és ezek száma jelentősen meghaladja a továbbra is az önállóság mellett kardoskodókét. Tizenöt év eltelte után egyre inkább teret nyer az a nézet, miszerint jobb megoldás lett volna Csehszlovákia megtartása.

Ha jelenleg tárgyalások kezdődnének Csehszlovákia felújításáról, akkor a megkérdezettek 42 %-ka lenne mellette. Ugyanakkor csak nagyon kevés ember, mindössze a megkérdezettek 5,5 %-ka vélekedik negatívan a közös államiságról. Mindenképpen többségben vannak azok, akik sajnálják a közös állam szétesését.
Pavol Haulík szociológus szerint a federációs államhoz való pozitív viszonyulást inkább nosztalgiaként kell értelmezni, mintsem Csehszlovákia feltámasztására irányuló igyekezetként, hiszen a csehek és a szlovákok közös állama jelenleg nem téma sem a politikai sem a társadalmi életben. A szlovák politikusok manapság egy újbóli szövetségi államban egyáltalán nem gondolkodnak, a két nemzet közti kapcsolatokat ugyanakkor történelmileg gyakran a legjobbnak ítélik.
„A feszültségek nagyok maradtak volna, ha nem került volna sor a szétválásra. Nem feltételezem, hogy hosszú ideig működőképes lett volna egy ilyen állam” – véli Bugár Béla. Viszont éppen a magyar kisebbség az, amelyik egy esetleges szövetségi államot a leginkább üdvözölne.
Paradox módon kissé előzékenyebb módon viszonyulnak jelenleg ehhez a témához a Szlovák Nemzeti Párt és a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom szimpatizánsai, akik a 90-es években a federáció vehemens ellenzői voltak.
A felmérés eredményeire Dušan Čaplovič kormányfő-helyettes a következő szavakkal reagált: „Ha egy házasság szétzilálódott, akkor jobb elválni, minthogy a gyerekek igyák meg az egésznek a levét.”

Kern Miroslav, SME, FelvidékMa