Ipolyság város önkormányzata adott otthont a városháza dísztermében megrendezett  vitafórumnak, melynek keretében megbeszélésekre került sor a „Magyarok Csehszlovákiában 1938 -1948“ és „A populizmus Kelet – Közép – Európában“ címmel.

Az ünnepélyes megnyitón Ing. Lőwy János, Ipolyság város polgármestere és Dr. Bóth János, Vác város polgármestere hangsúlyozták, hogy pár órán belül oly közösség tagjaivá válunk, mely 25 ország lakosai számára jelent  közös együttélési keretet és összetartozást.

Hunčík Péter (pszichiáter), Pritz Pál (történész MK), Štefan Šutaj (történész) és Simon Attila (történész) a magyarok helyzetét elemezték 1918-tól 1948-ig. Ezen időszak legmegalázóbb eseményeit hasonlóképp látják a magyarországi, illetve a szlovákiai történészek, hangot adván annak, hogy sok ilyen és hasonló párbeszédre van ahhoz szükség, hogy közös történelemkönyvek jöjjenek létre e téma felkarolása és publikálása végett. Amíg nem ismerjük a történelmi eseményeket, nem tudunk arra sem választ adni, mennyire igazságosak a meghúzott határok. Petőcz Kálmán (politológus), Csáky Pál /parlamenti képviselő/, Fedor Gál (szociológus CsK), Ján Čarnogurský (ügyvéd), Grendel Lajos (író) és Csepeli György (szociálpszichológus) hangsúlyozták, hogy bár a fizikai határok lebomlanak, az eszmei határok még sokáig a fejünkben fognak maradni. Igazságos határok a vitapartnerek szerint nincsenek és nem is lesznek. Az emberek és a hatalom okozzák a határok problematikus voltát. Az országokon belül lehet felfedezni a problémákat, nem a határokban. Hangot kapott az a kijelentés is, miszerint olyan országban szeretnénk élni, ahol az állam van a polgárokért és nem a polgár az államért. Sajnálatos módon ezt még most sem lehet érzékelni. Az viszont érzékelhető, hogy jelenleg az állam szorong, ezért is nevezhető populista államnak Szlovákia és miniszterelnöke. Az állam egyik alkotóeleme a politikus, akinek egy picit populistának kell lennie, amennyiben viszont ez  károkat okoz, akkor – BAJ VAN!

MKP.Sk.