Dr. Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyház püspöke és Fekete Vince főgondnok karácsonyi körlevelet bocsátott ki a hívek számára, amelyben Isten Fiának, Jézus Krisztusnak megszületése kapcsán az emberek közötti békességéről is szólnak.

Testvérek, a karácsonyi angyalok szózata hozzánk irányult, jóllehet csaknem kétezer éve hangzott el, de Isten mégiscsak hírnökei szájába adta, hogy ez az üzenet a mindenkori karácsony hírével együtt járjon, mert a békesség elkészíttetett számunkra. S ha egy kis áldott csendben feltekintünk kilátástalanságaink vermének mélységéből, akkor a karácsonyi nép között tulajdonképpen észrevehetjük, hogy ez az ünnep valóban lecsendesíti az embert, ez ünnepen az emberek valóban ki merik mutatni, hogy az ő vágyuk is ez a nyugalom, ez a békesség volt. Igen, Testvérek, karácsony pillanatában, ha csak rövid időre is, de az emberek ritkaságszámba menő egyetértéssel, bátorsággal vállalni merik, hogy ez a békesség az ő céljuk is, az ő életüknek is a titka. Jézus Krisztus eljövetelének célja az volt, hogy azt, amit mi hajlamosak vagyunk sokszor csak ünnepi órára, pillanatra leszűkíteni, azt egy egész teremtettség – nem csak az ember – most és mindörökké átélje. A karácsonyi nyugalom nem csak egy egyszerű ajándékozási láz, fegyverszünetek, szabadságok gyorsan múló ideje, hanem legfőképpen annak példája, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus elérkezésében, jelenlétében ilyen nyugalmat élhetünk át: a békességet. Csak úgy tudjuk hányattatások közt megpróbált életünket békésnek nevezni, hogy Istennel közösséget vállalunk. Aki Isten békéjét képes felismerni, soha nem válik és nem is vált a világ szégyenére, hanem mindig is Isten országának fáklyájaként világolhatott már itt e földön.
Kedves Testvérek! Ne hagyjuk el sem a régi hitet, sem a régi reménységet, mert ezeket már kipróbálta nekünk Krisztus Urunk, az Isten Fia, és milliárdnyi embernek adott már célt, fennmaradást és tartalmat az életének, adott múltat, jelent, jövőt, és az Ige ezer évekkel képes volt kitolni a kegyelmi időt. Nem az ember, hanem az Ige, ami Krisztusban vált húsvér valósággá. Hordozzuk hát egymást imádságban, Testvéreim, hogy Isten áldását és jelenlétét e földön mi magunk bizonyítsuk életünkkel; emlékezve elmúlt korokra, ahonnan származunk, és előrelátva új idők hajnalába, ahová tartunk, legyen békesség, szeretet és egyetértés Isten népe között! A hit Krisztus által megvalósult örömében osztozva Veletek, Istentől megáldott karácsonyi ünnepet és békés új esztendőt kíván a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának nevében: Dr. Erdélyi Géza püspök és Fekete Vince főgondnok