Wass Albert életműsorozatának darabjaként látott napvilágot a Kráter Műhely Egyesület a Válogatott magyar mondák és népmesék című kötete.

Wass az emigrációban, 1971-ben és 1972-ben jelentetett meg az általa alapított Amerikai Magyar Szépmíves Czéh gondozásában egy monda- és egy mesegyűjteményt, Mór József és Petry Béla grafikáival illusztrálva. A mondagyűjteményből angol nyelvű kiadás is készült avégett, hogy őseik hagyatéka azokhoz az emigrációban élő magyarokhoz is eljuthasson, akik már nem olvasnak elődeik nyelvén.
Mint Wass Albert a mondagyűjtemény előszavában írja, az idegen szóval saga vagy legenda néven emlegetett műfaj afféle íratlan történelem, amelynek története akkor kezdődhetett, amikor öreg harcosok tábortűz mellett meséltek fiatalkori élményeikről fiaiknak, unokáiknak. A dicsőséges vagy éppen gyászos történetek ezt követően élőszóban formálódtak tovább nemzedékről nemzedékre s egyúttal abból az ősi szellemi kincsből is megőriztek valamit, amely valaha rovásírásos botokon, szekereken érkezett velünk a Kárpát-medencébe, hogy aztán szinte maradéktalanul áldozatául essen az erőszakos hittérítésnek.
Wass Albert monda-összeállításában a hun–magyar rokonságra utaló történetek éppúgy megtalálhatóak, mint a különös tájaink és természeti jelenségeink – a Szent Anna-tó, Bálványosvár vagy éppen a tihanyi visszhang – keletkezéséről szóló népregék. Wass a mondák között jegyzeteket szerepeltet, amelyekben a regék által megénekelt események történelmi hátterét is felidézi.
Wass a mesegyűjtemény előszavában röviden, mégis lényegretörően elemzi a csupán a magyar népmesére jellemző motívumok rendszerét: a hamuba sült pogácsa visszatérő toposzát, valamint a minden bizonnyal eleink hitvilágának emlékét őrző táltos paripa gyakori szerepeltetését. A mese-összeállításban – amely vállaltan csupán kicsiny keresztmetszetet nyújt gazdag népmesekincsünkből – a Szerencsés Pista kalandjait bemutató történetet éppúgy megtalálhatjuk, mint a zenélő ezüstkecskéről, Mátyás királyról s a vén katonáról vagy éppen a huszárról és a medvéről szóló meséket.
A Válogatott magyar mondák és népmesék című összeállítást egyaránt jó szívvel ajánlhatjuk Wass Albert rajongóinak, valamint azoknak, akik gyermekeiknek az esti mesélések alkalmára keresnek a felnőttek számára is élvezetes olvasmányt.

Haklik Norbert, MNO