Az új európai uniós szabályok megnehezítik a bűncselekmények elkövetésére alkalmas fegyverekhez való hozzáférés lehetőségét anélkül, hogy sértenék azok érdekeit, akiknek fegyverviselési engedélyük van. Az Európai Parlament (EP) az elmúlt napokban szavazott az EU legfőbb végrehajtó testületének, az Európai Bizottságnak arról a tervéről, hogy szigorítsák a fegyverek adásvételét, korlátozzák az internetes érékesítés lehetőségét, elektronikus regisztrációt vezessenek be, és 20 évig őrizzék az adatokat.

Az új irányelv szabályozza a lőfegyverek, fegyveralkatrészek és lőszerek birtoklását és harmadik országból történő behozatalukat, továbbá fellép az illegális gyártás és a csempészet ellen. A szöveg a bűnözők által előszeretettel használt átalakított fegyvereket is lőfegyvernek tekinti.

A jobb nyomon követhetőség érdekében az EP szakbizottsága betűjeles és számkombinációs jelölés bevezetését szorgalmazza. A gyártó nevét, a származási helyet, valamint a gyártás évszámát és a sorozatszámot tartalmazó jelölést a fegyver fő alkotóelemén kell elhelyezni.

A képviselők szerint a tagállamoknak az irányelv hatálya alá tartozó lőfegyverek minden azonosító adatát elektronikus adatbázisban kell rögzíteniük. Az EP – figyelembe véve a fegyverek hosszú élettartamát -, 20 évig őrizné meg az adatokat. Az Európai Bizottság az ENSZ-jegyzőkönyv minimumkövetelményét követve 10 évet javasolt. A képviselők a nyilvántartásban is többféle adatot tárolnának – a típust, a gyártmányt, a modellt, a kalibert, a sorozatszámot, a birtokos és az eladó nevét, címét.

A képviselők elősegítenék, hogy a tagállamok tapasztalatot cseréljenek a jelölési technikákról, a szállításról, a helyi jogalkotásról, a fegyverkészletek és elkobzott fegyverek kezeléséről. A gyakori információcsere támogatására, valamint az illegális fegyvergyártás és -csempészet visszaszorítása érdekében a bizottság létrehozna egy speciális EU-referenciacsoportot, amelynek feladata a lőfegyverek nyomon követése lenne.

Az irányelv a lőfegyverek négy kategóriáját határozza meg: a tiltott, az engedélyhez kötött, a bejelentéshez kötött, valamint az engedélyhez vagy bejelentéshez nem kötött lőfegyvereket.
A tagállamok a szubszidiaritás elvének megfelelően megtarthatják az irányelvnél szigorúbb nemzeti fegyvertartási előírásaikat. A képviselők ezzel együtt minden tagállamnak azt javasolják, hogy 2012-ig vezessék be a négy kategóriát.

Az új irányelv 2008 januárjától léphet életbe.

Echo TV