“Az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa megállapítása szerint a szlovák nyelvtörvény ellentétes a Szlovákia által ratifikált charta előírásaival”, fogalmaz az eu-jelentés, ezért nem véletlen, hogy az eu-parlament magyar képviselői újból figyelmeztetnek e hiányosságra.

Tabajdi Csaba szerint súlyos gondok vannak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájának végrehajtásával egyes EU-tagállamokban, így például Szlovákiában.

    Az Európai Parlament (EP) magyar szocialista delegációjának vezetője, aki egyben az EP-ben működő Nemzeti Kisebbségügyi Intergroup (munkacsoport) elnöke is, az Intergroup csütörtöki strasbourgi ülésén felhívta a figyelmet arra, hogy az Európa Tanács Miniszteri Tanácsa megállapította: a szlovák nyelvtörvény ellentétes a Szlovákia által ratifikált charta előírásaival.

    A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája – a Kisebbségi Keretegyezménnyel együtt – 10 évvel ezelőtt született meg az Európa Tanács keretében.

    A charta érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokat áttekintve, Tabajdi megállapította: a charta alkalmazása számos országban hozott kedvező fejleményeket, ugyanakkor szomorú, hogy az EU-nak 8 olyan tagállama van, amelyik még csak alá sem írta azt.

    “Ez olyan szégyen, amely megengedhetetlen az Európai Unióban” – mondta a magyar szocialista képviselő.

    Gál Kinga, az Intergroup néppárti alelnöke hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a charta és a keretegyezmény nagyban hozzájárult a kisebbségvédelem és a nyelvi jogok európai elfogadtatásához. Különösen fontos szerepet játszottak az új tagállamok uniós csatlakozási tárgyalásai során, ugyanis a koppenhágai kritériumokban megjelenő kisebbségvédelmi előírások betartása ezen két dokumentum segítségével volt vizsgálható. Az Európa Tanács joganyaga ezáltal válhatott az uniós gyakorlat részévé. A képviselőnő szerint fontos, hogy tagállami alkalmazásukat fokozott figyelem kísérje a társadalom és a politika részéről is. A nemrég létrehozott Alapvető Jogok Ügynöksége ezt az odafigyelést csak erősíteni fogja – vélekedett.

    Az Intergroup ülésén a képviselők meghallgatták a görögországi macedón kisebbség sérelmeit. Tabajdi szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban ne ismerjék el egy kisebbség létét, illetve nyelvét, kultúráját alapjaiban korlátozzák. Az Intergroup tényfeltáró missziót küld majd Görögországba, hogy pontos képet kapjon a macedón kisebbség helyzetéről.

    Az Intergroup ülésén Tabajdi Csaba köszöntötte a munkacsoporthoz újonnan csatlakozott RMDSZ-es EP-képviselőket – Sógor Csabát és Winkler Gyulát -, valamint Tőkés László képviselőt. Tabajdi a magyarság legendás alakjának nevezte Tőkés László püspököt, és történelmi pillanatként értékelte, hogy megjelent a munkacsoportban.

    Tőkés bemutatkozó hozzászólásában hangsúlyozta: kezdettől fogva figyelemmel követi a munkacsoport munkáját, és őszinte elismeréssel köszöni meg a határon túli magyarság védelmében végzett tevékenységét.

    A továbbiakban felhívta a figyelmet a moldvai csángók helyzetére, amely hasonlít a Timok-völgyi románok, valamint a görögországi és a bulgáriai macedónok helyzetére. Véleménye szerint széles összefüggésben kell ezekkel a közösségekkel foglalkozni, hiszen esetükben a közösség puszta létének tagadásával állunk szemben. Tőkés külön is kitért az egyházak ezen nemzeti közösségekhez való viszonyára, és példaként hozta fel a moldvai román katolikus egyház negatív magatartását.

    Tőkés javasolta, hogy a Balkán országaiban tapasztalható kisebbségellenes gyakorlattal átfogó keretben, külön foglalkozzon a munkacsoport. Az ülés végén az elnök bejelentette, hogy a munkacsoport hamarosan napirendre tűzi a moldvai csángók ügyét.

 

Kárpáti János, MTI