A Pozsonyi Főegyházmegyében imaévet hirdetnek új papi hivatásokért

A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség is örömmel csatlakozik a kezdeményezéshez, az érsek atya által megfogalmazott imaszándékhoz. Jó alkalomnak véli, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében új papi hivatásokért is imádkozzanak, hiszen az Oltáriszentség és a papság szorosan összetartozik, mindkettő alapítása az Utolsó Vacsora termébe vezet minket.

A Világosság református egyházi műsor 2019. február 10-i ajánlata

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál beszéde a nagytanács előtt, a keresztyének egységéért imádkoztak az ökumenikus imahéten, megromlott hallás. Pál Jeruzsálemben...

Megnyitja zarándokszezonját a Mária-út

A Mária-út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán átívelő zarándokút-hálózat, melynek kelet–nyugati tengelye az ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet, mintegy 1400 km-es távon, gyalogosan...

Vallásközi találkozó a béke és az együttélés jegyében

Olyan kórus vagytok, amelyben jelen van a nemzetek, nyelvek, rítusok változatossága; sokféleség, amelyet a Szentlélek szeret és egyre jobban összhangba akar hozni, hogy szimfóniát alkosson belőlük.

Jelentős részéhez érkezett a Mária-út Kürt és Szőgyén közötti szakaszának kiépítése

A közép-európai turista- és zarándok-úthálózat, a Mária-út észak–déli zarándokútja a lengyelországi Czestochowát köti össze a bosznia-hercegovinai Medjugorjéval. Ez a zarándokút keresztülhalad Szlovákián, tehát a...

Szent Balázs, a balázsolás és a torokgyík

Szent Balázst a torokbetegségek védőszentjeként tartották számon. Ha valakinek szálka fordult keresztbe a torkán, azt kellett mondani:„Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le, vagy föl!” Később más betegségekben is az ő segítségét kérték. Ha ember vagy állat megbetegedett, gyertyát gyújtottak Szent Balázs tiszteletére.

A Pátria Rádió február 3-ai katolikus egyházi műsorának előzetese

A zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték Jézust a városon kívülre... olvassuk a Bibliában. De mi a harag? Ezt boncolgatja szentbeszédében Heriban László naszvadi...

Keresztyén óvodát épít a királyhelmeci református gyülekezet

A Magyarország Kormánya által meghirdetett Kárpát-medencei óvodafejlesztési programba a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is bekapcsolódott. Ennek keretében a Felvidéken is több új óvoda és...

Tisztújító közgyűlést tartott a Lévai Szent László Kör

Január 29-én került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége hetedik évébe lépett Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlésére. A szép számban megjelent tagság és a vendégek a Szűzanyához intézett közös fohásszal nyitották meg a közgyűlést.

Szőgyénben folytatódott a Regnum Marianum Akadémia előadássorozata

Január utolsó hétvégéjére hívta meg dr. Farkas Zsolt atya, a felvidéki magyar katolikusok szolgálatában álló Pázmaneum Polgári Társulás elnökségi tagja, a Jópásztor Alapítvány elnöke,...

A Világosság református egyházi műsor január 28-ai ajánlata

A Pátria rádióban hétfőn, 13.05-kor kezdődő műsor fő témái: Pál Jeruzsálemben bizonyságot tesz a nép előtt megtéréséről, keresztyén óvoda és bölcsőde épül Királyhelmecen, bemutatjuk...

Bátorkeszin két templomban, négy lelki vezető imádkozott a keresztények egységéért

Bátorkeszi a Komáromi járásban, hajdan, a történelmi Esztergom vármegyéhez tartozó falu, ahol a katolikus és a református templom magasba nyúló tornyai hirdetik a község...