Január 5-én délelőtt ünnepi szentmise keretében Erdő Péter bíboros, a Püspöki Konferencia tagjai, a határon túlról érkezett püspökök, valamint az egyházmegye papsága és hívei jelenlétében püspökké szentelte Székely János rektort, az esztergomi Szent Anna-templom plébánosát.

Az új főpásztort XVI. Benedek pápa november 14-én nevezte ki az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé és adományozta neki a febianai címzetes püspöke címet. Székely Jánost Erdő Péter bíboros, Juliusz Janusz apostoli nuncius és Udvardy György esztergom–budapesti segédpüspök szentelte püspökké.

Az Evangélium elhangzása után Juliusz Janusz olvasta fel a Szentatya kinevezési bulláját, amelyet magyarul Blanckenstein Miklós pápai prelátus, kanonok tolmácsolt. Juliusz Janusz érsek rövid magyar nyelvű köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a Biblia évében az egyházmegye egy biblikus teológus személyében kap új püspököt.

Erdő Péter bíboros szentbeszédében utalt a Szentatya kinevezési bullájában elhangzottakra, aki „gondoskodó szeretettel kíséri főegyházmegyénk és magyar egyházunk életét. Ezért új segédpüspököt nevezett ki számunkra, hogy az egyházi rend szentségének legmagasabb fokozatából erőt merítve különös lelki hatalommal szolgálhassa Isten szent népét.” A bíboros hangsúlyozta a püspöki küldetés „Krisztus hármas feladatának, a tanítás, a megszentelés és a kormányzás szolgálatának különleges gyakorlására szól egy egyházmegye, vagy részegyház és az egész világegyház javára. János testvérünk küldetése most ide, a magyar egyházba, a Magyar Sionra szól, Egyházunk történetének mai pillanatában.”

A szentbeszéd után került sor a püspök fogadalomtételére, a kézrátétellel történő szentelésre, majd a püspöki jelvények átadására. Az ünnepi szentmise végén, a Te Deum éneklése közben az új püspök áldást osztva járt körbe a székesegyházban.

Ezt követően Székely János püspök hálát adott Istennek, Jézusnak a Jópásztornak, a Szentatyának és Juliusz Janusznak, Erdő Péter bíborosnak, tanárainak, barátainak, a ferences atyáknak és mindenkinek, aki ma vele együtt ünnepel. Végül köszönetet mondott családjának, különösen is szüleinek, hiszen „ami kicsi jó bennem van, annak nagy részét tőlük örököltem, őtőlük kaptam.”

Székely János püspöki jelmondata: „Mindenki Őérte él!” (Lk 20,38), címerén a betlehemi jászol és Jézus keresztje látható, az Isten szeretetének „két győnyörű és megrendítő szimbóluma”. Az új püspök reményét fejezte ki, hogy püspöki szolgálatát is e kettősség fogja meghatározni: a betlehemi jászol egyszerűsége, szegénysége, alázata és a kereszt teljes odaadása.

Török Viktória/Magyar Kurír