Néhány éves hiábavaló törekvés után a Rozsnyói Ipari Park víziója reálisabb formát kap – Rozsnyó 170 millió korona közvetlen anyagi támogatásban részesült.

A célirányos támogatás Rozsnyó és Nadabula kataszterében olyan telkek és épületek felvásárlására fordítható, melyek a Rozsnyói Ipari Park létrehozásához szükségesek, a komunikációval kapcsolatos területrendezésekre, talajvíz rendezésre, kanalizációra, gáz és villanyvezetékek lefektetésére stb.
Rozsnyó város és Szlovákia Gazdasági Minisztériuma között aláírt szerződés szerint az állami költségvetésből biztosított anyagi támogatás többek között műszaki és közlekedésügyi infrastruktúra fejlesztésére fordítható.
A járási székhely történetében ez jelentős lépésnek számít – új munkahelyek kialakításával nagyban előmozdíthatják a város és a környező települések további fejlődését.
A támogatás érdemi szerzője MUDr. Laciak Vladislav – főpolgármester a városatyák döntése alapján 0,1 % rendkívüli jutalomban részesül, a megítélt támogatásból tehát mintegy 170 ezer koronával értékelik egyéves munkájának gyümölcsét.

FelvidékMa, SZAKC Rozsnyó