Természeti csapások esetén felhasználható válságalap létrehozását javasolta a Nagyszombati Önkormányzati Kerületben Tibor Mikuš megyefőnök. A megye első embere fontosnak tartja egy ilyen válságalap mielőbbi létrejöttét, mert meggyőződése szerint a megyei szervek sokkal hatékonyabban nyújthatnának segítséget bármilyen természeti katasztrófa esetén, ha krízisalap állna a rendelkezésükre.

Mikuš egy január 28−i dunaszerdahelyi fórumon beszélt erről a városházán, amelyen a régiófejlesztés lehetőségeiről tartottak tájékoztatót a dunszerdahelyi és a galántai járás polgármestereinek. Mint mondta, a nagyszombati megyei szakemberek már dolgoznak a válságalap létrehozására vonatkozó memorandumon. Elképzeléseik szerint minden község a lakosok létszámának függvényében járulna hozzá a válságalap létrehozásához és fenntartásához. Tibor Mikuš utalt arra, hogy a megyei szervek eddig sem hagyták magukra természeti csapás esetén a megye falvait. Példaként a 2006−os csallóközi árvizet említette, amikor segítettek a mentésben és a veszélyeztetett töltések és partszakaszok megerősítésében. Tibor Mikuš felszólalásában hangsúlyozta: a megye nagy gondot fordít a környezetvédelemre a régióban. Úgy képzeli el a megyei szervek működését, hogy azok befolyással tudjanak lenni, arra milyen üzemek telepednek meg Nagyszombat megyében. Az egyes üzemek engedélyezésénél figyelembe kell venni azt, milyen hatással vannak az itteni ivóvízbázisra, és mérlegelni kell az üzemeléssel járó veszélyeket, hangsúlyozta Tibor Mikuš.
Telt ház előtt zajlottak az előadások a nagyszombati megye vezetőségének kezdeményezésére összehivott fórumon. Több mint százan foglaltak helyet az ülésteremben. Ez a szám is jelzi, hogy a Csallóköz és a Mátyusföld községeit igencsak érdeklik a vidékfejlesztés lehetőségei és az európai uniós forrásokból elnyerhető támogatások. Merthogy ezek a kérdések szerepeltek a napirenden a fórumon, amelynek társszervezője a Csallóközi Városok és Falvak Társulása volt. A résztvevő polgármesterek és megyei képviselők, valamint a régiófejlesztési ügynökségek munkatársai a megyei szinten régiófejlesztéssel foglalkozó szakemberektől alapos tájékoztatást kaptak az országos regionális operációs programról és a vidékfejlesztési projektekről. Érthető és logikus is a polgármesterek részéről tapasztalható nagy érdeklődés, hiszen az előadók átfogó képet vázoltak fel arról a számtalan sok lehetőségről, amelyek kihasználásával falvaink minden tekintetben már a közeljövőben nagyot léphetnek előre.
Dunaszerdahelyi Hírnök