MintaképA Nyitra Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara akadémiai szenátusának elnöke, Balla István ma bejelentette, miután László Béla dékán nem indult újra a dékáni posztért, hogy egyhangúlag megválasztották a kar dékánjának Komzsík Attilát.

Komzsík Attila 1974-ben született Párkányban, tanulmányait Nyitrán végezte a Természettudományi Karon, matematika – fizika szakon. 1997-től a matematika tanszéken dolgozott. Tagja volt a Selye János Szakkollégiumnak, elnöke volt a Kempelen Farkas Társaságnak, mely a felvidéki doktoranduszokat tömöríti. 2005-től pedig a Jedlik Ányos Polgári Társulás elnöke.
nt, FelvidékMa