A magyar diákoktól idegen nyelvből kérték ugyanazt számon, mint a szlovákoktól az anyanyelvükből * A szlovákiai alapiskolák végzősei, azaz kilencedikes diákjai tegnap írták az ún. Monitor-felmérőket, melyek során újabb övön aluli ütést mért a kisebbségi iskolák diákjaira az oktatási minisztérium – tájékoztattak erről ma tartott sajtótájékoztatójukon Szigeti László és Szögedi Anna MKP-parlamenti képviselők.

Szigeti és Szögedi elmondták, hogy a felmérést technikailag jól megszervezték, de tartalmilag komoly kifogások vannak a Monitor 9-felmérővel szemben.

A matematikai-felmérésre több diák panaszkodott, hogy az túlságosan nehéz volt. Viszont valamennyi iskolában ugyanazokat a feladatokat kellett megoldaniuk az iskolásokak. A magyar iskolákban magyarul kapták meg a gyerekek a feladatokat, viszont a mellékletek (pl. ábrák, táblázatok) már szlovákul voltak. Holott minden iskolában a feleltetés nyelve meg kell hogy egyezzen a tanítási nyelvvel.

A legnagyobb gondot viszont a szlovák nyelv és irodalomból történő felmérés jelentette. A magyar iskolások pontosan ugyanazt a feladatsort kapták, mint a szlovák iskolába járók, holott az első esetben egy idegen nyelv számon kéréséről volt szó, míg az utóbbiban az anyanyelvük (és irodalmuk) ismeretéből adtak számot a diákok. Erre mondta azt Sziget László, hogy “övön aluli ütés”.

Még szerencse, hogy ez a felmérésnek nincs hatással a középiskolákba való felvételi eljárásra, ám valószínűleg kapóra jön a Szlovák Nemzeti Párt által delegál Ján Mikolaj oktatási miniszternek, hiszen az eredménnyel majd azt igazolhatja, hogy a magyar iskolákban rosszabbak az eredmények.

Valójában arról van szó, hogy a feleltetésnél nem voltak egyformák a játékszabályok, hiszen a szlovákoknak a szlovák nyelv ismeretét kellene a magyar iskolákba járóknak a magyar nyelv ismeretével párhuzamba hozni. Ki-ki a maga anyanyelvén…,

Kalmár Imre a komáromi magyar alapiskola igazgatójának is az a véleménye, mintha azt akarták volna bebizonyitani, hogy az alapiskolákban semmit sem csinálunk. Nem volt elégedett azzal sem, hogy a szlovák és a magyar alapiskolás diákoknak azonos tesztet kellett megoldaniuk szlovák nyelvből. „Meg vagyok győződve arról, hogy a szlovák tesztl nekik is gondot okozott.“

Az egyik pozsonyi kilencedikes Albert Lučansky is úgy véli, hogy a szlovák nyelvű felmérő nagyon nehéz volt. Hasonló visszajelzések érkeztek az eperjesi diákoktól is. A Sibir utcai alapiskola igazgatója szerint a kilencedikesek a tesztnek csak az első részét kellett volna megírniuk, amire egy órát kellett volna kapniuk. Viszont neki nem tűnt úgy, hogy a tesztben túl sok idegen szó fordult volna elő. „A diákok azt mondták, hogy nagyon nehéz volt“ – mondta Peter Haas az iskola igazgatója.

sme, Felvidék Ma, ON, sk