Az újhelyi leányegyházközség 2003 októberében alakult meg az itt élő egyháztagok kezdeményezésére. A  120 lélekszámú gyülekezet az istentiszteletek megtartására kezdetekben elfogadta a községhivatal által felkínált ravatalozót. Három év elteltével a gyülekezet lelkiekben és anyagiakban megerősödve már képesnek érezte magát arra, hogy belekezdjen egy templom építésébe.

Amikor az önkormányzattól megvásárolt telek az egyház tulajdonába került, és a szükséges dokumentumok elkészültek, következett a munka a látható része. A gondnoknő szervezésével, a presbiterek készséges hozzáállásával, szorgos munkájával, valamint a polgármester által biztosított sokrétű támogatással, Isten segítő kegyelmében bízva 2007 májusában megkezdődött az alapozás. A falazási munkálatokhoz segítséget kaptak az amerikai keresztyén testvérektől, akik egyik presbiter testvér öccsének megszervezésével tíz munkanapon át példás helytállással dolgoztak abban a hitben és meggyőződésben, hogy ezzel a cselekedetükkel Isten dicsőségét szolgálják. Munkanapokon az épülő falak között munkakezdéskor, ill. végzéskor a vacsoránál igés áhítatok, bizonyságtételek hangzottak el.
Az építkezést nemcsak a helybeli, de a szomszédos falvak református és katolikus egyházközségeinek a tagjai is hatékonyan segítették, amiért az építkező gyülekezet Isten áldását kérve mond köszönetet mindazoknak, akik az apostolt idézve: „tanúskodtak arról,hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak” (2Kor,8.3 ).

A Szlovákiai Református Egyház püspöki – főgondnoki alapjától
kellő időben megérkezett az a hathatós pénzbeli támogatás, aminek köszönhetően az épület a tél beállta előtt tető alá kerülhetett.

Sallai Tibor/Református Újság