XVI. Benedek pápa újjászervezte a Szlovák Görög Katolikus Egyházat, és azt „sui iuris”, önálló jogú metropólia egyházzá nyilvánította az alábbiak szerint:

A bizánci rítusú katolikusok Eperjesi (Prešov) Egyházmegyéjét metropólia székhellyé emelte, és Ján Babjak S.I. eddigi eperjesi püspököt érsek metropolitává léptette elő.

Egyházmegyei (eparchia) rangra emelte, és az Eperjesi (Prešov) Metropólia szuffragáneusává tette a bizánci rítusú katolikusok Kassai (Košice) Apostoli Exarchátusát, és Milan Chautur C.SS.R. Cresimai címzetes püspököt, jelenlegi apostoli kormányzót kinevezte az egyházmegye első megyéspüspökévé.

A bizánci rítusú katolikusok részére megalapította a Pozsonyi (Bratislava) Egyházmegyét, amelyet az Eperjesi Metropólia szuffragáneusává tett, és ezen egyházmegye első megyéspüpsökévé Peter Rusňákot nevezte ki, a Szent Kereszt felmagasztalásáról nevezett pozsonyi egyházközség parókusát és az azonos nevű espereskerület esperesét.

* * *

A „sui iuris” – saját jogú metropolita részegyház – szervezetei és működési szempontból különbözik a latin egyháztartománytól, amelyet szintén metropolitának neveznek. A „sui iuris” metropolita részegyház az eparchiák, a papság, a szerzetesek és a világi hívek összességében saját jogú egyházat alkot, amely rendelkezik saját liturgikus, teológiai, spirituális, egyházfegyelmi örökséggel, rítussal. Élén a római pápa által kinevezett metropolita áll, aki saját területének határain belül gyakorolja a jog által meghatározott hatalmát egyháza püspökei, papsága, szerzetesei és világi hívei felett. A metropolitát munkájában segíti a hierarchiák tanácsa, amelyet alkalmanként összehív, hogy határozzon bizonyos kérdéseket illetően. Jelenleg három „sui iuris” – saját jogú – metropólia egyház létezik: az etióp, a rutén és a szlovák.

Hajdúdorogi Püspöki Hivatal/Magyar Kurír