Mindenki megrökönyödve fogadta a hírt: ismeretlen vandálok betörtek a komáromi Szent Rozália- templomba, ahonnan műtárgyakat loptak el. Megdöbbentő és egyben elszomorító, hogy a mindenre elszánt gazemberek számára Isten háza sem szent és sérthetetlen…!

A bűntettet Dózsa Árpád sekrestyés fedezte fel. Április 12-én reggel hét óra körül érkezett a templomba. A leszaggatott, feltört perselyek kifosztva, szanaszét hevertek. “Észrevettem, hogy a sekrestyeajtó is nyitva van, pedig előző nap bezártuk. A betörők még az oltári szentséget sem kímélték – kirakták a szentségház elé, de legalább a tartóját – a cibóriumot meghagyták! A legnagyobb kárt a XVIII. századból származó kehely ellopásával okoztak, de magukkal vitték a hívők által adományozott persely- és szekrényben tartott “virágpénzt” is. Mivel általában a vasárnapi szentmisék után szoktuk megszámolni az adományokat, nem tudjuk, hogy most a perselyek mekkora összeget tartalmaztak.“

„Ellopták az egy évvel ezelőtt vásárolt, négyezer koronás porszívót is, amit a templom takarításához használtunk. Miután utánanéztem, rájöttem, hogy a bűnözők hátulról – a kert felől hatoltak be a templomba. Először kifeszítették a vasajtót, a másik ajtó üvegét pedig kitörték, és a zárban levő kulccsal kinyitották azt. Az elülső bejárati ajtó érintetlen volt, valószínűleg az elkövetők pontosan tudták, hogy hol érdemes “gyűjtögetni”.

Azonnal bejelentettem az esetet a rendőrségen, majd a rendőrök kijöttek helyszínelni – egy nyomkövető kutyával vizsgálták a terepet. Számomra elképzelhetetlen, hogy valaki a hívők közül ilyen aljasságra vetemedett volna” – mondta a sekrestyés.

A környékbeliek véleménye szerint talán a közeli, kórház mögötti “narkós tanya” valamelyik lakója próbálta csillapítani pénzéhségét. Szándékos vandalizmus is feltételezhető, hiszen bár a tettesek a felakasztott kulcsokkal is kinyithatták volna a perselyeket, inkább felfeszítették azokat, miközben a kulcsokat elszórták a kertben. “Próbálom sajátkezűleg helyrehozni a megrongált tárgyakat, mert új ajtók és perselyek vásárlására nincs pénzünk” – mondta Dózsa Árpád. A felháborodott hívők pedig úgy segítenek, hogy adományokat gyűjtenek új porszívó vásárlására saját pénzükből, többnyire kis nyugdíjaikból, miközben a lelkiismeretlen bűnözők talán éppen elherdálják zsákmányukat.

Hudek Rudolf plébános az elmondottakhoz még hozzáfűzte: „Szerintem a közel kétszázezer korona értékű kelyhet műtárgyüzérek megrendelésére lopták el, s a betörők biztosan tisztában voltak az értékével. E régiséget még az 1800-as években Prochádzka püspök úr ajándékozta a komáromi Mariánumnak, ezért az egyházközségünket ért erkölcsi kár felbecsülhetetlen! Remélhetőleg mielőbb kézre kerülnek az eltulajdonítói” – mondta Hudek Rudolf.

Delta