Az Extra plus című szlovák lapban Števko Ľudovít kommentárja Koszovó precedensértékére hívja fel az olvasók figyelmét. Bevezetőjét így kezdi: Koszovó Szerbiától történt elszakadásával kinyílt Pandora szelencéje, melyet Európának az amerikaiak vetettek oda – majd ezekkel a mondatokkal folytatja:

Bolygónk katonai hegemóniájának letéteményese, mely jelenleg a második világháború utáni időszak legmélyebb válságát éli át, a viszály csíráját a Balkánon céltudatosan vetette el, mégpedig azzal a céllal, hogy európai vetélytársát politikailag és gazdaságilag meggyengítse.

Bush azonban még ennél is tovább merészkedett – nagy mennyiségű fegyver szállítását hagyta jóvá a koszovói albánok részére, mert ezek a szállítmányok – amint azt az elnök kifejtette – „megerősítik az USA biztonságát és támogatják a világbékét”. Az amerikai elnök egyébként világszerte ismert különböző badarságairól, de ez a kijelentése talán az évszázad ostobaságának is beillene. Sajnos azonban az, aki a Fehér ház ovális dolgozószobájában ülve a marionettfigura szálait rángatja, nem is annyira buta. A Balkánra irányuló amerikai fegyverszállítmányok, melyekkel az Ahtisaari-féle terv sem számolt, semmi jót nem jósolnak Európának a jövőt tekintve. Sok más mellett ugyanis ez az európai államokban élő kisebbségek számára burkolt felszólítást hordoz magában: Ne féljetek az önállóság kinyilvánításától vagy a szuverén államoktól való elszakadástól, az amerikai fegyverek ugyanis megvédenek benneteket! Oszd meg és uralkodj!
Az Európai Unió minderre némán figyel csak, pedig a koszovói példának már eszmei követői is vannak. Budapesten ülésezett az ún. Kárpát-medencei Autonómia Tanács, mely a NATO- és az uniós tagállamokat is arra kérte, hogy támogassák a magyar kisebbségek önrendelkezési törekvéseit. A tanács ülésén, amint azt várni lehetett, jelen volt Duray Miklós is.

Vajon mit lehetne még a fékezhetetlen fanatizmus diktálta forgatókönyvbe beleírni? Talán az MKP stratégiai elnökének tervezett látogatását Koszovóba. Hashim Thaci tapasztalatai a szerbek likvidálása terén minden bizonnyal nagyon értékesek lehetnének. Mindamellett, az UCK mintájára, a Felvidéken magyar felszabadító hadsereg is létrejöhetne, a többiről pedig a NATO fegyverei gondoskodhatnának.
Števko Ľudovít, Extra Plus, FelvidékMa