Március 30-án, vasárnap a Nyitracsehi Csemadok Alapszervezete ünnepélyes évzáró gyűlést tartott. A rendezvényt a helyi kisiskolások műsora nyitotta meg, akik műsorukkal felidézték történelmünk jeles eseményeit. A műsor és a kis nebulók bátor és szép fellépése nagy tetszést váltott ki a jelenlévők körében.

A műsor keretében fellépett még a Csehi férfi éneklő kórus és a Csitári menyecskekórus. Ez utóbbinak művészeti vezetője Dr. Simek Viktor, a magyar kultúra lovagja, aki ismét jelesre bizonyított az egybegyűltek előtt. Csoportjának szereplése kivívta a jelenlévők elismerését, akik viharos tapssal jutalmazták fellépésüket.
Ezután következett az évzáró közgyűlés, melyen Csámpai Balázs, a Csemadok helyi szervezetének elnöke értékelte az elmúlt évet, amelyet sikeresnek ítélt meg úgy a gazdag és színes tevékenység szempontjából, mint anyagi oldalról is. Megköszönte a tagság és a vezetőség eddigi munkáját és reményét fejezte ki, hogy a Csemadok Nyitracsehin, a nagy asszimiláció ellenére, még sokáig a falu meghatározó kultúrszervezete lesz.
A Csemadok évzáró gyűlése után Hajdú Mária, Nyitracsehi Önkormányzatának képviselője és a Csemadok Nyitrai Területi Választmányának az elnöke kért szót, aki rövid beszédében méltatta Szent Imrét és Szent Erzsébetet, akiknek az elmúlt évben ünnepeltük kerek évfordulóját. Ennek kapcsán kitért az anyanyelvi oktatás szükségességére és  magyar iskoláink gyászos helyzetére Zoboralja magyar falvaiban. Majd felkérte dr. Csámpai Ottót – Nyitracsehi szülöttjét, a Nagyszombati Egyetem docensét, hogy a jelenlévőkkel ismertesse Szent Erzsébet életét és munkásságát.
Dr. Csámpai Ottó érdekes és színvonalas előadásában a hallgatóság a legújabb történelmi kutatások alapján betekintést nyert az Árpád-házi uralkodó család szentjeinek életébe, különösen Szent Erzsébet gazdag szociális és karitatív tevékenységébe. Kiemelte, hogy bár 2007 volt Szent Erzsébet éve, mai világunkban, amelyben hatalmas a szakadék a szegények, a rászorulók és a gazdagok között, kötelességünk minden évben, sőt minden nap megemlékezni róla. Nyitracsehin nagy tiszetelet övezi Szent Erzsébetet és Szent Imrét, mivel templomunk oltárán is e két szent embernagyságú szobra áll.
A közönség soraiban osztatlan sikere volt az előadásnak és mindannyian egy véleményen voltak abban, hogy megtépázott magyarságtudatunk az ilyen és az ehhez hasonló rendezvényeken csak erősödik. Köszönet illeti ezért a rendezőket és az előadókat.

Felvidék Ma, H. M.