Az újjászerveződő szlovák nemzeti mozgalom az 1861. évi turócszentmártoni memorandumban autonómiát követelt a magyar államon belül. Sem az uralkodó, sem a Helytartótanács nem támogatta, és a magyar politikai tényezők egyike sem tartotta elfogathatónak az önálló szlovák autonóm “kerület” megvalósítását. Mindenesetre a szlovák nyelvet számos felvidéki középfokú tanintézetben bevezették. Ferenc József 1862. augusztus 21-én jóváhagyta a szlovák kulturális egyesületnek, a Maticának az alapszabályát, és ezer forinttal támogatta létrehozását. Az egyesület célját az alapszabály a nemzeti művelődés, az irodalom és szépművészetek ápolásában, valamint a műveltség növelésével a szlovákság anyagi jólétének előmozdításában jelölte meg. A Matica alapító közgyűlését majd több mint ötezer résztvevő jelenlétében 1863. augusztus 4-én Turócszentmártonban tartották meg. Az egyesület elnökévé Štefan Moyses besztercebányai katolikus püspököt választották.

Mult-Kor