Bauer Edit, az Európai Parlament MKP-képviselőjének sajtóközleménye Strasbourgból: A diszkrimináció elutasítása alapvető európai érték. Ezért az Európai Néppárt rendkívüli fontosságot tulajdonít az antidiszkriminációs politikának.
Meggyőződése, hogy a tagállamok felelőssége annak biztosításában, hogy az unió egyetlen polgárát se érje diszkrimináció, megkerülhetetlen. Annak is tudatában van, hogy törvényekkel nem lehet mindent megoldani.

A diszkrimináció megszüntetéséhez országos szinttől a helyi szintig szükséges a politikai kultúra, a tolerancia a mindennapokban, a munkahelyeken, közéletben, kommunikációban.

Az európai antidiszkriminációs irányelvek implementálása, amint azt a gyakorlat is mutatja, nem egyszerű. A tagországok fele nem tudta kellő módon beemelni a belső jogrendbe vagy megfelelően alkalmazni az irányelveket.

Tény, hogy az európai legiszlatívában a szerződés 13. cikkelyét és a létező irányelveket figyelembe véve létezik egy reális űr. Ennek áthidalását az EPP-ED azonban nem egy átfogó, nehezen alkalmazható, kevésbé hatékony irányelvben látja, hanem úgy érzi, hogy az EU-ban élő 84 millió fogyatékos diszkriminációját európai direktíva által szükséges megszüntetni, ezáltal biztosítva, hogy a fogyatékkal élőknek ugyanazon jogaik legyenek uniószerte.

Meggyőződésünk, hogy ez a megközelítés hatékonyabb, reális segítséget nyújthat a fogyatékkal élőknek. Ezért támogatja az EPP-ED az Európai Bizottság ilyen irányú kezdeményezését.
Strasbourg, 2008. május 20.
-www.mkp.sk-