A leendő kiselsősök iskolakezdésének elhalasztását már nem kérhetik a szülők megfelelő indok nélkül. A hatéves gyermek a tegnap elfogadott oktatásügyi törvény értelmében csak abban az esetben nem kezdi meg az iskolát, ha szociálisan hátrányos helyzetű családból származik vagy ha az óvoda nem ajánlja a hatéves korban történő iskolakezdést. Az eddigi gyakorlat alapján viszont a szülő bármiféle indok nélkül kérhette gyermeke iskolakezdésének elhalasztását.

A szülőknek ezidáig még pszichológusi szakvéleménnyel sem kellett alátámasztaniuk kérésük jogosságát. A szaktárca szerint igen magas azon leendő kiselsősök száma, akik számára halasztást kértek szüleik – az idei évben beíratott 54 ezer gyermek közül mintegy négyezer.

Az ellenzéki Tatiana Rosová (SDKÚ) képviselőnő szerint az elfogadott módosítás beavatkozás a szülői jogokba, mert véleménye szerint a szülők maguk is el tudják dönteni, hogy gyermekük iskolaérett-e vagy pedig kérik az iskolakezdés halasztását.
Az iskolakezdés halasztásának módjáról elfogadott változtatás csak az egyik, a több más módosítás mellett, így pl. az új törvény értelmében kisebbek lesznek az osztálylétszámok, bevezetik az iskolai művelődési programokat és szélesítik az idegen nyelvek oktatását.
A tegnap elfogadott törvény lehetővé teszi az otthoni tanulást, de csak abban az esetben, ha a gyermeket pedagógiai végzettséggel rendelkező személy felügyeli. Az első idegen nyelvet a tanulók már a 3. osztálytól, a másodikat pedig a 6. osztálytól fogják kötelezően tanulni.

További fontos változás, hogy a nyolcosztályos gimnáziumok csak az iskoláskorúak öt százalékát vehetik fel, megszűnnek a szaktanintézetek és a szakmunkásképzők, helyettük szakközépiskolák lesznek. Az állam a kötelező tananyag 70 százalékát írja majd elő az iskoláknak, a maradék 30 százalékról pedig az egyes oktatási intézmények szabadon dönthetnek.
Pravda, Felvidék Ma