Három egyetemen indul szeptembertől Magyarországon olyan szakemberek továbbképzése, akik jelentős mértékben hozzájárulhatnak a nagy hagyományokkal rendelkező nem hivatásos művészeti csoportok, körök, társaságok szakszerű alapításához, szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez. Az Eötvös József Főiskola (6500 Baja, Szegedi út 2.) és a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus
(1011 Budapest Corvin tér 8.)
akkreditált (másoddiplomát adó),
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEKet indít

2008. SZEPTEMBER 15-től Baján, Budapesten, Miskolcon

A KÉPZÉS CÉLJA:
olyan szakemberek továbbképzése, akik jelentős mértékben hozzájárulhatnak a nagy hagyományokkal rendelkező nem hivatásos művészeti csoportok, körök, társaságok szakszerű alapításához, szervezéséhez, vezetéséhez és fejlesztéséhez. Egyszersmind a kreativitás kibontakozására legalkalmasabb közösségi művelődés és egyéni alkotások menedzseléséhez, valamint a korízlés megértéséhez, pozitív befolyásolásához.

A (választható) SZAKKÉPZETTSÉG OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ MEGNEVEZÉSE:

– Nem hivatásos képző- és iparművészeti csoport művészeti vezetője.
– Nem hivatásos színjátszó csoport művészeti vezetője.
– Nem hivatásos fotó-, film és videó alkotó csoport művészeti vezetője.
– Nem hivatásos népdalkör csoport művészeti vezetője.
– Nem hivatásos bábjátszó csoport művészeti vezetője.
– Nem hivatásos társas- és moderntánc csoport művészeti vezetője.

A SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLETEI:
pedagógusképzés, pedagógia és társadalomtudomány

A FELVÉTEL FELTÉTELEI:
Alapképzésben (Bsc), illetve főiskolai képzésben szerzett: óvodapedagógus, tanító, művelődésszervező, informatikus könyvtáros és andragógia végzettség, szakképzettség. Előnynek számít valamilyen öntevékeny csoportban tagként, vagy vezetőként szerzett tapasztalat, kiállításokon, szemléken, minősítő versenyeken elért eredmény.
Az MA képzésben szerzett hivatásos művészi, pedagógusi szakképzettség esetén egyes tárgyakból felmentés adható.

Jelentkezési lap letölthető a www.ejf.hu, vagy a www.mmi.hu honlapokról és a hivatalos diploma másolatokkal együtt postázandó a főiskola, vagy az MMIKL címére.
A KÉPZÉS IDŐTARTAMA:
Négy szemeszter, levelező tagozaton, félévenként átlagában 120 tanóra (kötelező és választható tantárgyakból), havonta 2-3 konzultációs nap során, és minimum 2500 munkaóra, mely magában foglalja a hivatásos művészeti műhelyekben, alkotóköri táborokban, közgyűjteményekben szervezendő hospitálásokat, gyakorlati oktatást valamint a házi dolgozatok, forráskutatások és -elemzések, otthoni kreatív feladatok, és a diplomadolgozat elkészítésére fordított időt is.

KÉPZÉSI DÍJ: 120.000,- Ft/félév, mely tartalmazza a vizsgadíjat és a tananyagok, jegyzetek, digitális tárolók, programok árát is.

A SZAKKÉPZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KREDITEK SZÁMA: 120 kredit

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
Képzésvezetők:
Tóth Zsuzsanna főosztályvezető, Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok
Főosztálya, 1011 Budapest, Corvin tér 8. tel.: 225-6029, fax: 225-6030; e-mail: tothzs@mmi.hu
dr. Utry Attila főiskolai docens, Eötvös József Főiskola 6500 Baja, Szegedi út 2. tel.: +36-30-655-0253
e-mail: ikona@t-online.hu

Képzésszervezés, információ:
Baján: Palatinus Mária, e-mail: palatinus.maria@ejf.hu (Andragógia és Könyvtártudományi Intézet, tel.: 79-524-624)
Budapesten: Rétfalvi Katalin, e-mail: muveszetivezeto.ejf@gmail.com; tel.: 30/902-7613
Miskolcon: dr. Utry Attila, email: ikona@t-online.hu