A Felvidék legnagyobb és legkedveltebb magyar kegyhelyén, Bacsfa-Szentantalon június 19-én került sor a Könnyező Szűzanya főbúcsújára, mely idén egybeesett a 333 éve alapított kolostor emlékünnepével.

A lelki program keresztútjárással kezdődött, majd rózsafüzérimádságra került sor a Csallóköz szívében fekvő kegyhelyen.
Az ünnepi szentmisét ICDr. Zvolenský Szaniszló pozsonyi érsek celebrálta mintegy negyven oltártestvérével együtt a templom kertjében. A megjelent zarándoksereget és oltártestvéreit – akik több egyházmegyéből érkeztek – ThDr. Morovics István helybéli lelkiatya köszöntötte.
A februárban kinevezett új pozsonyi érsek, Zvolenský Szaniszló – aki már a nagymagyari Szent Rita-ünnepségen is magyar misét mondott – most is magyar nyelven végezte a liturgiát, s ugyanakkor szlovák nyelvű szentbeszédben szólt az egybegyűltekhez. Az érsek hangsúlyozta, hogy mindig bizalommal fordulhatunk Égi Édesanyánkhoz, hiszen Ő meghallgatja kéréseinket. Mint mondotta, különösen megtehetjük ezt egy ilyen gyönyörű zarándokhelyen, a Könnyező Szűzanyánál.
Ezt követően Böjte Csaba ferences atya, a dévai árvák pártfogója a tevékeny és önfeláldozó szeretet csodájáról beszélt, amelyet a Mi Urunk, Jézus Krisztus valósított meg a világban. Szent Pál szeretethimnuszát idézte, s arra kért mindenkit, hogy legyünk mi is ennek a krisztusi szeretetnek ajándékozói a rideg világban. Személyes tapasztalatait is megosztotta, és azokon keresztül mutatta be a ma is csodákra képes harmadik isteni erényt.
A szentmisét követően került sor a szentségi körmenetre, majd a templomba érkezve a szentségi áldással zárult a szertartás.
Végezetül Szaniszló érsek megköszönte a nyugalomba vonuló Morovics István atya sok éven keresztül kifejtett fáradozását a zarándokhely lelki fellendülésének érdekében.

Pázmaneum