Végleg elutasította az Európai Bíróság olasz bortermelők azon kérését, hogy „Tocai friulano” vagy „Tocai italico” néven hozhassanak forgalomba borokat. Brüsszelben még mindig lehet elzászi Tokay-t kapni, és Szlovákiával is lesz még egy-két meccs. Na, ki tartja be a szabályokat?

A Bíróság június 12-én meghozott, de csak július 8-án nyilvánosságra került végzésében megerősítette, hogy a „Tocai” elnevezés olasz borok megjelölésére továbbra is tilos. Mint ismert, a „Tocai friulano” vagy „Tocai italico” az olaszországi Friuli-Venezia Giulia autonóm tartományban hagyományosan termesztett szőlőfajta, melyből a „Collio” vagy „Collio goriziano” földrajzi megjelölés alatt forgalmazott borokat állítják elő.

1993-ban az Európai Közösség és a Magyar Köztársaság megállapodást írt alá a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről. A magyar „Tokaji” földrajzi megjelölés védelme céljából a megállapodás megtiltotta a „Tocai” kifejezés használatát a fent nevezett olasz borok leírására egy 2007. március 31-ig tartó átmeneti időszakot követően.

2002-ben Friuli-Venezia Giulia autonóm tartomány és a tartományi vidékfejlesztési hivatal egy olasz bíróságtól az EK-magyar bormegállapodásban foglalt tilalmat átültető olasz jogszabály megsemmisítését kérte. Ezzel összefüggésben fordult az olasz bíróság az Európai Bírósághoz előzetes döntéshozatali kérelemmel.

2005. május 12-én meghozott az Európai Bíróság megállapította, hogy az említett EK-magyar bormegállapodásból eredő, a „Tocai” megnevezés egyes olasz borok tekintetében történő használatára vonatkozó tilalom érvényes, így 2007. április 1-jétől a „Tocai” megnevezés nem tüntethető fel az említett olasz tartományban előállított borok palackjainak címkéjén.

Akinek sikerült elzászi Tokayt vásárolni

Glattfelder Béla magyar néppárti képviselő emlékeztetett arra, hogy a csatlakozást megelőzően mind olasz, mind francia termelők használtak a „Tokaji”-hoz hasonló bormegnevezéseket. Ezek a borok azonban mind jellegükben, mind minőségükben jelentősen eltértek a valódi „Tokaji”-tól, ezért sértették a magyar termelők érdekeit és alkalmasak voltak a fogyasztók megtévesztésére. Ezért az EU és Magyarország már jóval a csatlakozás előtt, az 1993-ban kötött kétoldalú bormegállapodásban megegyeztek, hogy átmeneti időszakot követően megtiltják ezeknek a termelőknek a megtévesztő elnevezések használatát.

Ez az átmeneti időszak tavaly, 2007-ben lejárt. A korábbi készletekből visszamaradt palackok azonban számos helyen ma is kaphatók Európában. Sőt internetes honlapokon is rendelhetők. „A múlt hónapban magam is vásároltam az unió fővárosában, Brüsszelben elzászi „Tokay Pinot Gris”, holott ennek a megnevezésnek a használata immár egyértelműen a közösségi jogba ütközik”- nyilatkozta Glattfelder Béla. „Az uniós mezőgazdasági biztoshoz, Mariann Fischer Boel-hez fogok fordulni annak érdekében, hogy az Európai Bizottság kikényszerítse a közösségi jog alkalmazását.”

A képviselő elmondta, hogy a magyar kormánynak mind a mai napig nem sikerült megnyugtató módon rendezni Szlovákiával a „Tokaji” bormegnevezés használatát. „A jelenlegi állapot fenntarthatatlan, és súlyosan sérti a tokaji borászok érdekeit. Szeretném megismételni azt a korábbi nyilatkozatomat, hogy amennyiben nem sikerül megegyezni a szlovák kormánnyal, a magyar kormánynak haladéktalanul az Európai Bírósághoz kell fordulnia” – mondta Glattfelder Béla.

gondola.hu