Pénteken Késmárk és Lőcse polgármestere, Igor Šajtlava és Miroslav Vilkovský ratifikálja azt a békeszerződést, melyet a két város még öt évvel ezelőtt kötött. A szerződés hivatalosan is lezárja azt a közel százéves viszályt és vetélkedést, mely a két város között a 15. és a 16. században folyt és amely a történelemből is ismert.

„Lőcsével kiválóak a kapcsolataink, ezért határoztuk el, hogy az európai népi mesterségek idei fesztiválján ratifikáljuk ezt a szerződést” – mondta el Igor Šajtlava. Késmárk polgármestere. Mindkét polgármester lóháton érkezik majd a fesztivál helyszínére, mely Késmárkon kerül megrendezésre.

A két szepességi és a középkorban zömében szászok által lakott város közt hosszú ideig tartó viszály és vetélkedés folyt arról, hogy melyiküké az elsőbbség a Szepességben a kereskedelmet és az áruszállítást illetően. Késmárk lakói elsősorban sajtkészítéssel foglalkoztak, erre utal a város eredeti német neve is – Käsemarkt, azaz sajtpiac, míg a lőcseiek főleg kézművesek voltak, de nevezetesek voltak a helyi ötvösök és aranyművesek is. Később Lőcse a híres szepesi vászonszövés és posztóverés központjává vált.

SITA, Felvidék Ma