Idén Tusványos „más kép/másképp”, hangsúlyozta a szervezők nevében Sándor Krisztina, másképp fogad minket a tábor, mind arculat, mind a szervezőcsapat összetételének szempontjából. Persze ez nem gond, hiszen Németh Zsolt hasonlatában „Tusványos olyan, mint egy postakocsi”, váltott lovakkal halad.
Más kép fogad minket jövőre Tusnádon, ígérte Albert Tibor, egy olyan városé, amelyik mostantól már felül Székelyföld szekerére, nem csak a viccbeli legényekhez hasonlóan a szekér után szalad.

Másképpen kéne csinálni több mindent több szempontból is, figyelmeztetett Németh Zsolt, hiszen Magyarországon válság van, Erdélyben továbbra sincs párbeszéd a két oldal között, pedig az igény mind erősebb és erősebb, a magyar-erdélyi magyar kapcsolatok pedig mindinkább egy anyós-férj viszonyra emlékeztetnek.

Vannak dolgok, azonban amelyek idén sem történnek másképp. A már ismert, jól bejáratott, tusványosi gondolatok – szabadság, párbeszéd, kreativitás – mellett a tábor egy örökös szintézise a júliustól-júliusig tartó eseményeknek, amely az előző év eseményeinek elemzéséből táplálkozva a jövő év terveit veti papírra. Éppen ezért, nem arról kéne beszélni, hogy ki nincs itt, hanem arról, aki eljött, hiszen ide eljöhet bárki, de nem kötelező, az jöjjön el, aki jól érzi magát, vélekedett Toró T. Tibor.

Nemzeti és társadalmi szolidaritás
Magyar és román integráció alulnézetből

A fősátor első programpontjában a meghívott előadók, Navracsics Tibor (FIDESZ), Cristian Pîrvulescu (Asociaţia Pro Democraţia) Kovács István (MPP) moderálásával Románia és Magyarország perspektíváit beszélték végig az Európai Unió kontextusában. A beszélgetést Navracsics Tibor indította, abbéli félelmeinek adván hangot, hogy a jelenlegi belpolitikai képlet Magyarországot az európai verseny vesztesévé teheti. Meglátása szerint a felelős a jelenlegi kormányzó elit, aki bár a rendszerváltás győzteseként került ki, inkompetenciája nyilvánvalóvá vált: az ország érdekeit képtelen érvényesíteni az Európai Unió intézményrendszerében. Mi több, átfogó politikai, gazdasági és társadalmi válságba sodorta Magyarországot. Megoldásként az előrehozott választásokat jelölte meg, Magyarországnak fel kell készülnie a 2011-től esedékes EU-s elnökségre.

Cristian Pîrvulescu szerint Romániának oda kell figyelnie, hogy az EU mind gazdasági, mind politikai értelemben a válság jeleit mutatja. Csakhogy az integrációt vezénylő politikai elit erről nem vesz tudomást és képtelen felelősen cselekedni. A politikai ellenségeskedés pedig felismerhetetlenné teszi az amúgy is törékeny társadalmi szolidaritást. Románia esetében az integráció a munkaerő tömeges elvándorlását okozta, ezt a veszteséget pedig képtelen feldolgozni. A probléma áthidalására az állam átfogó reformjára lenne szükség, de ebben ellenérdekelt a privilégiumait féltő elit.

Tusványos Press / Erdély Ma