A pálócföldi Csáb községben idén ünneplik a Szűz Mária Szent Nevéről elnevezett római katolikus templom felszentelésének 240. évfordulóját. A széles hajójú, porosz mennyezetes kórusos barokk templom a csábi hívek legféltettebb kincse, melynek gondozását és karbantartását minden lakos szívügyének tartja.

A hívek gondoskodásáról tanúskodik, hogy e kerek évforduló alkalmából egy új, korszerűbb orgona megvásárlását szorgalmazták, melynek beszerzésében nagy szerepet vállalt Zatyko Ervin, valamint Híves Veronika – egyházközségünk orgonistája. A hívek nagylelkű adományaiból, a magánszemélyek, a helyi községi hivatal valamint a Besztercebányai Püspöki Hivatal hozzájárulásával az értékes orgona gyorsan helyet kapott a templom kórusán.
2008. június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén a 14. Csábi Falunap programjához csatlakozva az ünnepi szentmise keretében Dr. Karaffa János, felsőtúri plébános áldotta meg az új hangszert. Szentbeszédében az templomhoz való hűségre valamint őseink hagyatékának ápolására buzdította a jelenlévő híveket. A szentmisét Horváth Márton Levente orgonaművész koncertje követte a helyi Szeder Fábián Dalegylet közreműködésében. A közel ötven perces hangverseny alatt többek között elhangzott J.S. Bach d-moll toccata és fúga című műve valamint Kodály Zoltán 114. genfi zsoltára. A felemelő zenei élményt és a szentmisén való közreműködést a helyi plébános, Novák József köszönte meg. Az ünnepséget Szeder Fábián tudós szerzetes, a palócság első kutatójának a templom homlokfalán elhelyezett emléktáblájának valamint az I. és II. világháborúban elesett 22 csábi lakos emléktáblájának koszorúzása zárta.

Balga Zoltán, Pázmaneum