1667. október 18-án felavatták az eperjesi evangélikus kollégiumot, ez az iskola évszázadokon át az egyik legszínvonalasabb oktatási intézmény volt Magyarországon. Itt tanult egyebek között Kerényi Frigyes, Kazinczy Gábor és Kossuth Lajos is. Az intézményhez tartozott kezdettől fogva a főgimnázium, majd a XIX. században teológiai, jogi és bölcsészeti `akadémia` (azaz főiskola) is működött az intézményen belül. 1918-ban, a csehszlovák állam megalakulása után Eperjesből Prešov lett, a többszáz éves magyar kollégiumot és főgimnáziumot megszüntették. Jogakadémiája Miskolcra, teológiai főiskolája pedig Sopronba települt át.

Mult-Kor