2008. október 11-én rendezték meg a várpalotai Trianon Múzeumban a Magyar tájak konferenciáját, amelyen Dunaszerdahely városának küldöttsége is képviseltette magát Hulkó Gábor alpolgármester vezetésével.

A konferencia ünnepélyes megnyitójára az országban egyedüliként létező Trianon Múzeumban került sor, ahol Németh Árpád, Várpalota polgármestere üdvözölte a Kárpát-medencéből érkezett vendégeket. Hulkó Gábor, városunk alpolgármestere tolmácsolta Pázmány Péter üdvözletét, majd beszédében kifejtette, hogy a magyar tájak megismerése mindannyiunk feladata, bárhol is éljünk az országban.
Fehér Csaba komáromi történész, leváltott múzeumigazgató felajánlást tett a Trianon Múzeum számára, amelyben odaadományozta a Magyar Kálvária keresztjét az intézménynek. A keresztet a Beneš-dekrétumok igaztalansága ellen állították 2005. április 5-én. Ez év szeptemberében a kereszt zarándokútra indult Magyarországra, ahol közel ötven helyre érkezett és az ott fogadók emlékszalagot kötöttek rá. Csak április 5-én viszik el a múzeumból Komáromba, hogy a kereszt tövében tudják megtartani megemlékezésüket a szervezők. Fehér Csaba továbbá az 1945-1948-as deportálásokkal foglalkozó dokumentumok és jegyzetek összességét is a múzeumnak ajánlotta fel.
A délvidéki Zenta városából – amely Dunaszerdahely testvérvárosa – Rácz Szabó László képviselő üdvözölte a megjelenteket, aki a bácskai küldöttség tagjaként vett részt a konferencián.
Végezetül a Trianon Múzeum igazgatója, Szabó Pál Csaba köszönte meg az elszakított részek képviselőinek, hogy eljöttek a konferenciára és a megjelenteknek eredményes napot kívánt. Beszédét Hamvas Béla idézetével zárta: „Semmi lázadás, de semmit sem engedni!”
A konferencia következő programjakánt a meghívott tájegységek mutatkoztak be. Bácska és Matyóföld bemutatkozása után került sor a Csallóköz tájegységének bemutatkozására, amelyet Nagy Iván néprajzkutató vezetett. Előadásában bemutatta az egykori Aranykertet és történelmi tényekkel alátámasztva ismertette annak ősiségét és egyöntetű magyar mivoltát. Szólt az itt élők mesterségéről és végezetül sípon egy csallóközi éneket játszott el a közönségnek, akik hangos tapssal köszönték meg a Csallóközről szóló előadást.
A konferencia délutáni programját végigkísérte a Mmatyó lakodalom. A matyósági Szentistvánból érkezett lakodalmas sereg a helyi néposzokásokat felelevenítve ismertette meg a jelenlevőkkel a matyó lakodalom sokszínűségét az ételköszöntők, a legény- és leánybúcsút, a matyó legények nótázást, menyecske tácot. Érdekes színfoltja volt a napnak, hogy a lakodalmas menet az egyik helyszínről a másikra átmenet többször is megállt, és a maytó lakodalomhoz illően az utcán perdültek táncra.
A helyi római katolikus templomban a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház költői estjére került sor, majd a Nagy Gyula Galériában Mauer Oszkár előadása következett a szerémségi bor- és szőlőkultúráról, borkóstolással egybekötve. A galériában sor került a „Külső-Magyarország tájai” című 2009-es falinaptár bemutatójára is.
Az estet a Nepomuki Szent János Katolikus Iskola tornatermében megtartott matyó lakodalom zárta. Dunaszerdahely városát Török Elemér, Nagy Iván és Karaffa Attila képviselte.

Felvidék Ma

FOTOGALÉRIA