Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nevelésügyi, Kulturális és Tudományos Szervezete. A létrehozásáról szóló megállapodást 1945. november 4-én húsz állam írta alá.

Az UNESCO Alkotmányának I. cikkelye értelmében tevékenysége céljául azt tűzte ki, “hogy a béke és biztonság fenntartását azáltal segíti elő, hogy a nevelés, a tudomány és a kultúra révén szorosabbra fűzi a nemzetek közötti együttműködést a célból, hogy faji, nemi, nyelvi vagy vallási megkülönböztetés nélkül mindenki számára világszerte biztosítsa az igazság, a törvény és ama emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya az összes népek javára elismer”.

Az UNESCO-nak jelenleg 188 tagállama van.

Szlovákia 1993-tól, azaz az önálló Szlovák Köztársaság megalakulásától tagja az UNESCO-nak.

Mult-Kor, Felvidék Ma