Bakos István művelődéskutatótól a Magyar Hírlap és az Echo TV ellen irányuló kampányról kaptunk információkat és felhívást, amelynek mottóját Babits Mihálytól kölcsönözte. “Az ellenség neve: antiintellektualizmus.”

A nem létező fasiszták ellen vívott antifasiszta harc: az is antiintellektualizmus. És nem kell hozzá bátorság.
Nagy történelmi hagyománya van ennek az antiintellektuális, gyáva háborúnak. Már a jakobinusok elkezdték. Bevezették a “szabadság zsarnokságát”, majd vérpadra küldték a nem jakobinusokat, utánuk a gyanúsakat, végül Vandée-nál kiirtották a francia parasztokat is, mert nem voltak elég lelkes hívei a korszellemnek. Nyomukban jártak a kommunisták. Rákosi elvtárs is így sóhajtott fel: “Tízmillió fasisztával kell felépítenem a szocializmust” – aztán nekilátott. Előbb csak megmondta, kik férnek bele a “demokráciába”, a “proletariátus demokratikus diktatúrájába”, majd kivégezte vagy börtönbe küldte azokat, akik nem fértek bele.
Az új arculatát kialakító Magyar Hírlap ellen, Bayer Zsolt néhány vitatott írása ürügyén, frontális támadást indítottak. Egy ún. antifasiszta honlapon meg az MTI-ben, az Országos Sajtószolgálat (OS) által közzétett fogalmazásban. Kísértetiesen emlékeztet ez arra az akcióra, amelyet 2004 elején Teleki Pál tudós-államférfi Buda vári szobrának felállítása ellen indítottak hasonló, agresszív módszerekkel. Az antidemokratikus döntést okozó médiaháborút, amelynek a Teleki Pál Emlékbizottság tagjaként egyik résztvevője voltam, az akkori szélsőliberális Magyar Hírlap vezérelte.
Később nyilvánvalóvá vált, hogy a szobor kitiltása Teleki szülővárosából csak előjátéka volt a kettős állampolgárság ügyében folyó népszavazás megfúrásának. Legutóbb a szegények apostolaként ismert Prohászka Ottokár püspök szobrának lakiteleki elhelyezése, most meg a megújuló Magyar Hírlap (meg az Echo Tv) van terítéken. Úgy, hogy közben zsidó, magyar, cigány – és még hány meg hány más népet sorolhatnék – megfélemlítése, az ellentétek élezése és a hatalmi arrogancia uralja az állítólagos antifasiszta tiltakozó kampányt.
Talányos módon ez a kör csak a magyar nemzetvédő fórumok és a magyar érdekű szervezetek ellen támad. A szomszédos országokban elhatalmasodó magyarellenesség, a tényleges magyarverések ellen nem lép föl, de nem hallatta szavát akkor sem, amikor a magyar forradalom fél évszázados évfordulójának megemlékezéseit meggyalázták.
Ezzel szemben a Magyar Hírlap hol jobban, hol kevésbé jól, de igyekszik védeni a nemzeti érdekeket, nem uszít senki ellen. Kritikus napilap, amely rendszeresen tudósít a határon túli magyarok helyzetéről, s a többieknél nagyobb figyelmet fordít a magyar diaszpórára is, csakúgy mint az Echo Tv. Vigyáznunk kell rájuk! Ne hagyjuk, hogy álcsalhatatlanok e nemzeti médiumok lassan formálódó arculatát gyűlölködő támadásaikkal eltorzítsák, de azt sem, hogy egyoldalú vagy igaztalan írásokkal ők adjanak magas labdát ellenfeleiknek.
Nagy a veszélye, hogy a nemzethű sajtó elpusztításával ismét a régi rend uralja közéletünket. Szolidaritásotokat a Magyar Hírlappal tudassátok, mert az erőt ad nekik a további küzdelemhez, a lap arculatának javításához is.
Korunk a neoliberalizmus szellemi terrorjának kora. Most is megmondják, ki a jó, és ki a rossz. Ki európai, ki demokrata, és ki nem. S aki nem, arra kiadják a vadászati engedélyt. Szellemi, egzisztenciális vérpadra küldik. Ismerjük a folyamatot. Az elmúlt húsz esztendőben a magyar szellemi, művészeti és politikai élet számos képviselőjét tagadták már ki Európából és a demokráciából. Mert jaj annak, aki nem tartozik közéjük!
Mi, akik aláírásunkkal kiállunk most a Magyar Hírlap és az Echo Tv mellett, hitet teszünk a demokrácia, a vélemény- és gondolatszabadság mellett, s egyben kinyilvánítjuk, hogy soha többé nem érhet semmilyen hátrány senkit származása, vallása, meggyőződése, politikai beállítottsága miatt. Senkit. A magyarokat sem.
Bakos István művelődéskutató
Kérem azokat, akik támogatásukat aláírásukkal is meg kívánják erősíteni a Magyar Hírlapot és az ECHO TV-t,
továbbítsák csatlakozó aláírásukat a következő címre: markovics.mara@magyarhirlap.hu