2005-ben indult a roma felzárkóztatás évtizede 9 közép- és dél-európai/balkáni országban. Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Macedónia, Románia, Szerbia, Montenegró és Szlovákia közül 2007-ben éppen a legutóbbi, tehát Szlovákia tette a legkevesebbet az In Minorita polgári társulás értékelése szerint.
Mindössze fél százalékponttal javult a romák helyzete 2006-hoz képest. Ez is haladást jelent Zuzana Kumanová, a szervezet elnöke szerint, csak éppen a legkisebbet az érintett 9 országban. A Nyitott Társadalomért Alapítvány, a Világbank és az Európai Bizottság által támogatott roma évtized akcióinak olyan kezdeményezésekkel kellene előállniuk, amelyek tényleges javulást is hoznak a romák életében. Nem elég megfogalmazni a problémaköröket, hiszen mindenki tudja, hogy a lakáshelyzet, a foglalkoztatás, az oktatás, az egészség a legfontosabb a megkülönböztetés kiküszöbölése mellett. Látható javulás is kell, s éppen ennek a hiányát rótta fel Ladislav Oravec, a Šimečka Alapítvány roma programigazgatója. Kifogásolta, hogy eleve rosszul tervezték meg az évtized programjait, így azok kivitelezhetetlenek. És hogy a kormány számára is csak ál-prioritás a romakérdés, s ez abból is kitűnik, hogy nem igazán kíváncsi a mostanihoz hasonló vizsgálódások eredményeire. Ezt azonnal visszautasította Ivan Hriczko, a roma kormánybiztos asszisztense – arra hivatkozva, hogy ha a kormány 200 millió eurót, vagyis több mint 6 milliárd koronát irányzott elő a roma csoportok életkörülményeinek javítására, és több civil szervezetektől érkezett javaslatot is beépítettek a kormány, illetve a roma kormánybiztos programjába, akkor nem vádolható közömbösséggel. A roma évtized programjaiban résztvevő államok 2009-ben Szlovákia elnöksége alatt vizsgálják majd, milyen ütemben folyik a roma népesség szociális felzárkóztatása, és ahogyan Alena Pániková, a Nyitott Társadalomért Alapítvány igazgatója fogalmazott: arra is odafigyelnek majd, hogy a programot felvállaló kormányok milyen intézményi és politikai lépésekkel segíti a romák helyzetének javítását.

Pátria, ngyr