A Fidesz számára a szlovák-magyar viszony rendezésében az európai mérce jelenti a kulcskérdést, amelyben minden európai embert egyformán illet meg az egyéni és kollektív jog – jelentette ki Orbán Viktor, a vajdasági Pásztor Istvánnal folytatott megbeszélése után.

A Fidesz elnöke csütörtök délután találkozott Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyarok Szövetségének elnökével. Orbán Viktor elmondta: a megbeszélésre azért került sor, mert közösen értékelni akarták a szerbiai parlamenti választás óta eltelt időszak fejleményeit. A választások előtt a három vajdasági magyar párt képes volt az együttműködésre, s a Fidesz elnöke arra volt kíváncsi, hogy az az összefogás túlélte-e a választási sikert, lévén hogy egy választásra mindig könnyebb létrehozni az összefogást, mint a választás után fenntartani.

A szerb politikában fontos dolgok történtek, a vajdasági magyarok választási programjában szereplő ígéretek és célkitűzések is formát öltöttek, és a Vajdaságban illetve Szerbiában folyó disputa központi kérdéseivé váltak. Orbán Viktor úgy összegezte a helyzetet, hogy a határon túli, így a vajdasági magyarok eddig is számíthattak, és a jövőben is számíthatnak a Fideszre a törekvéseik érvényesítésében.

Pásztor István arról számolt be, hogy a választásokat követő koalíciós tárgyalások eredményeképpen mindenki számára elfogadható koalíciós pozíciókat sikerült biztosítani a vajdasági magyarok számára, s ez a koalíció kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de működik. “Nekünk elemi érdekünk, hogy a Vajdaság hatásköre kiszélesedjen, mert nagyobb mozgástérben jobban tudjuk érvényesíteni politikai érdekeinket” – mondta a vajdasági statutum elfogadása és hatáskör elfogadása kapcsán.

Mint elmondta, a szerb politikai paletta résztvevői különböző állásponton vannak a vajdasági autonómiával kapcsolatban, és meglepő módon a Tadic-féle demokraták részéről is fenntartás tapasztalható. Időközben elkészült a nemzeti tanácsokról szóló törvény munkatervezete, amelyet szintén sikeresen tudtak befolyásolni a vajdasági magyar politikusok is.

Pásztor István, a Szabadka mindennapjait nyugtalanító, újabb etnikai támadásokról elmondta: az utóbbi hetekben hasonló esetek ugyan nem voltak, de ezek a jelenségek nem tekinthetőek a múlt részének, ezért fontos volna, hogy az állami és a bűnüldöző szervek megtegyék azokat a lépéseket, amely az elkövetőket visszariasztanák. Mint mondta, a Vajdasági Magyar Szövetség egy éve lett tagja az Európai Néppártnak, és a szövetségnek a jövőben egyik fontos csapásvonala az Néppárton belüli politizálás.

Kérdésre válaszolva – mely szerint mi a véleménye arról a hat pontos egyeztetésről, amely a szlovák és a magyar miniszterelnök között jött létre, és úgy tűnik, hogy csak az egyik fél törekszik a teljesítésére – Orbán Viktor úgy válaszolt: jelenleg Magyarországot nem tisztelik a világban, és ez különösen azoknak az országoknak az esetében fájó, ahol magyarok élnek. “Még akkor is, ha a mai gazdasági és kormányzati teljesítményünk, valamint az európai nemzetek versenyében elfoglalt helyünk nem különösebben dicséretre méltó, a tisztelet mégis csak kijár nekünk. Ezt elvárjuk mindenkitől, minden szomszédos államtól is” – jelentette ki Orbán Viktor.

Mint fogalmazott, a szlovák-magyar viszony rendezését kulcskérdésnek tartja abból a szempontból is, hogy Közép-Európa – túljutva a mostani pénzügyi válságon – fantasztikus lehetőségekhez fog jutni. A Fidesz elnöke úgy számol, hogy másfél-két év múlva fel fog értékelődni a Balti-tengertől az Adriáig futó közép-európai térség, és megnő a katonai és biztonságpolitikai súlya is. Ha az észak-déli beruházások beindulnak – márpedig előbb-utóbb beindulnak, mert az Európai Uniónak is érdeke -, akkor Közép-Európa a legnagyobb növekedést produkáló régiójává fog válni az EU-nak.

A Fidesz elnöke rámutatott: mindezzel nagy lehetőségek nyílnak ki Magyarország, a magyar gazdaság számára is, így minden, ami az ebben rejlő lehetőségeket korlátozza vagy veszélyezteti, ellentétes az érdekeinkkel. “Ma a szlovák-magyar viszony ilyen, ezért ezt a viszonyt rendezni kell. A rendezés elve pedig nem lehet más, mint hogy mindenkinek meg kell kapnia azt, ami jár neki. Például a tiszteletet. Ezért elvárjuk, hogy olyan hangon beszéljenek velünk a szomszédos államok vezetői, ahogy mi beszélünk velük. Ahogy mi megadjuk nekik a tiszteletet, úgy nekik is meg kell adni a tiszteletet a mi számunkra” – jelentette ki a Fidesz elnöke.

Hozzáfűzte: a Fidesz számára egy szlovák-magyar viszony rendezésnél kulcskérdést jelent az európai mérce: az az egyéni és kollektív jog, amely megillet ma egy svéd embert, ha Finnország területén él, megillet egy osztrák embert, ha az olaszországi Dél-Tirolban él, vagy megillett egy katalán embert ha Spanyolországban él. Ugyanezek a jogok meg kell hogy illessék Európa minden polgárát, így a magyarokat is, a Délvidéken éppúgy, mint a Felvidéken. “Ehhez a szemponthoz, az egységes európai mércéhez ragaszkodnunk kell” – jelentette ki Orbán Viktor.

gondola.hu

Kapcsolódó cikk:

Orbán Viktor: Rendezni kell a szlovák-magyar viszonyt