A Bizottság szerdán ismertette javaslatait a közös európai uniós menekültügyi rendszert alkotó jogszabályok módosításáról. Az újítások célja a rendszer hatékonyságának javítása, valamint hogy biztosítani tudják a méltányos és egyenlő elbánást valamennyi menedékkérő számára.
A szabadság, biztonság és igazságügy területéért felelős Jacques Barrot bizottsági alelnök kijelentette: „célunk az, hogy olyan humánus és méltányos menekültügyi eljárást hozzunk létre, amely a menedékkérőket állítja a középpontba.”

A Bizottság tegnap elfogadott javaslatai három menekültügyi irányelv módosítását irányozzák elő: a menedékkérőkre vonatkozó befogadási feltételekről szóló irányelv; a menedékkérelmek elbírálásáért felelős tagállam meghatározásáról szóló dublini rendelet; továbbá az Eurodac-rendelet, amely a dublini rendelet működésének elősegítése érdekében a menedékkérők ujjlenyomatát tartalmazó adatbázis létrehozásáról rendelkezik.

A befogadási feltételekről szóló irányelv módosításával a Bizottság a menedékkérők fogva tartásának korlátozását, munkavállalási lehetőségeik megkönnyítését, illetve a sérülékeny csoportok életkörülményeik javítását kívánja elérni.

A menedékkérelmek elbírálásáért felelős tagállam meghatározásáról szóló dublini rendelet módosításának az a célja, hogy megelőzze a menekültügy terén különösen nagy nyomásnak kitett EU-tagállamok terhelésének további növekedését, valamint a menedékkérők olyan tagállamokba való irányítását, ahol nem tudnak számukra megfelelő védelmi szintet biztosítani. Jelenleg Svédországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, és Görögországban folyamodnak a legtöbben menedékjogért. A menedékkérők eltérő fogadtatásra találnak az EU egyes tagországaiban: akad olyan tagállam, ahol csupán a kérelmek 3 százalékát fogadják el, máshol akár a háromnegyedét is.

A menedékkérők ujjlenyomatát tartalmazó adatbázissal kapcsolatos bizottsági javaslatok elsősorban adatvédelmi célokat szolgálnak. A Bizottság előírná például, hogy a tagállamok töröljék azon adatokat, amelyek már nem szolgálják az adatgyűjtés célját, illetve szabályokat hozna az adatvédelmi alapelvek tiszteletben tartásának hatékonyabb ellenőrzésére.

A közös menekültügyi és bevándorlási politika kialakítása júniusban érkezett fordulóponthoz, amikor a Bizottság migrációs csomagot fogadott el a tagállamok bevándorlási politikájának összehangolása érdekében. Ennek szükségességét igazolja, hogy 2007 folyamán több mint 220 000 menedékjogi kérelem került benyújtásra az EU területén, főleg az Oroszországból, Irakból, Törökországból, Szerbiából, Szomáliából és Iránból érkező menekültek által.

EUvonal