Az Európai Parlament petíciós bizottsága 2009. február 10-én tárgyalta azt a beadványt, amely az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezményének csehországi alkalmazásával kapcsolatos nehézségekre hívta fel a figyelmet, illetve szorgalmazza a problémás jogalkalmazás javítását.

A nyilvános bizottsági ülésen részt vett Dr. Josef Staniek, a Zaolzie Régió Lengyel Szaváért Alapítvány képviselője, egyben a csehországi Együttélés Politikai Mozgalom végrehajtó tanácsának tagja, továbbá Dr. Stanislav Gawlik (Együttélés), akik az ülésen kifejtették a sérelmezett joggyakorlat konkrét körülményeit, amelyen belül legfőbb problémának azt tartják, hogy sem az Európa Tanács ún. kisebbségi nyelvi chartájának, sem pedig az ET kisebbségvédelmi keretegyezményének monitoringrendszere nem működik a megfelelő hatékonysággal.

Az Európa Tanács képviseletében Thomas Hammarberg, emberjogi biztos jelent meg a bizottsági meghallgatáson, ahol több európai parlamenti képviselő is felszólalt, köztük Duka Zólyomi Árpád, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja európai parlamenti képviselője. A képviselők a csehországi lengyelek konkrét problémáin túl az EU kisebbségi politikájának gyengeségét is kifogásolták és a remélhetőleg idén hatályba lépő lisszaboni reformszerződés által e téren megnyíló új lehetőségek kihasználását szorgalmazták. A meghallgatás a beadványt benyújtók számára pozitív eredménnyel zárult, hiszen a petíciós bizottság a felvetést további tárgyalásra alkalmasnak minősítette és az EP állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága, illetve az Európai Parlament ún. kisebbségi intergroup-ja elé utalta az ügyet, amelynek elsődleges célja az említett európa tanácsi dokumentumok hatékonyabb monitoringrendszerének megteremtése lehetőségeinek vizsgálata.