“A világválság következtében több lakosnak megszűnt a munkahelye községünkben, ezért azt javasoltam a képviselőknek, hogy a 2009-es évre ne emeljük az adót és a különböző illetékeket,”- mondta Keszegh Béla, Marcelháza polgármestere.
A költségvetésből hiányzó pénzt év közben más forrásokból próbálják pótolni, hogy a falu zavartalan működését biztosítani tudják, amihez ebben az évben 1 105 625 euró (33 millió 910 579 korona) áll rendelkezésükre.

Tennivalójuk lesz bőven a közeljövőben is. Sikerrel pályáztak az Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumnál a helyi alapiskola felújítására. A közel ötvenéves épület, a hozzá tartozó konyha, étterem és napközi teljes külső felújítására, a nyílászárók cseréjére, a belső talajburkolat felújítására és új bútorok vásárlására 0,98 millió eurót (29,5 millió koronát) kaptak, amihez a községnek 49 790 euró (1,5 millió korona) önrészt kellett biztosítania.

2003 óta a községben már négy bérházat építettek, s így összesen 45 fiatal családnak biztosítottak komfortos lakhatást . A továbbiakban a falu végén, Virt irányába lévő elhanyagolt parcellákat – a közművesítés után – szeretnék felajánlani családi házak építésére.
“A bérházak építését azonban még nem fejeztük be, tovább folytatjuk. Újabb egy-, két- és háromszobás lakások építését tervezzük, amelyeket főleg kisgyermekes családoknak szánunk, de gondolunk azokra az egyedülálló, idősebb emberekre is, akik esetleg nem tudják fenntartani családi házukat, vagy nagyobb lakásukat. Kidolgozott tervünk van több utca és járda felújítására, a közvilágítás gazdaságosabbá tételére, valamint a csatornahálózat fejlesztésére. A múlt évtől már a Komáromi Vízművek által biztosított tiszta vizet issza a lakosság. A következő két évben szeretnénk az alapiskola előtt játszóteret építeni, a hangosbemondót felújítani, de nem mondunk le egy teniszpálya építéséről sem a futballpálya mellett. Szeretnénk a stadion feletti szállodát is korszerűsíteni, és álmunk egy műfüves pálya megépítése is. Terveinkben szerepel még egy gyűjtőudvar létrehozása az osztályozott hulladék (papír, üveg, pet-flakon) számára és a háztartási hulladékok komposztálására. Az oktatási intézményekben 40-50 literes tartályokat szeretnénk kirakni, hogy a gyerekek minél korábban megtanulják osztályozni a hulladékot. Még az idén jó lenne felújítani a községi hivatal épületét is. Folyamatosan figyeljük a pályázati kiírásokat, mihelyt megjelenik a területekre vonatkozó felhívás, azonnal benyújtjuk a közbeszerzési terveinket” – nyilatkozta Keszegh Béla.

A képviselő-testület továbbra sem adta áldását a polgármester azon elképzelésére, hogy a község két óvodáját egy helyre költöztessék, ahol elegendő helyiség állna rendelkezésre mindkét intézmény számára, és megmaradna az óvoda két igazgatósága is. A felszabadult épületben idősek otthonát létesíthetnének, mivel egyre több idős ember szorul ellátásra.

Almúlt év végén egyébként a képviselő-testület hathatós támogatása mellett a vadászok, halászok, tűzoltók, cserkészek és a Csemadok részére új klubhelyiségeket avattak a kultúrház emeleti részében. De gondolnak a gyermekes családok megsegítésére is. Minden évben, az önkormányzat azokat a tanulókat, akik sítanfolyamra és természeti iskolába mennek, egyenként 16,59 euróval (500 koronával) támogatja. Külön támogatásban részesülnek azok a roma tanulók is, akik szakmunkásképzőben folytatják tanulmányaikat, ők 33,19 euró (1000 korona), a szakközépiskolába és egyetemre járók 66,38 euró (2000 korona) támogatást kapnak .

Felkvidék Ma, Miriák Ferenc, szu