11630

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa 1964-ben alakult Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara néven. A kórus tagságát zömében szlovákiai magyar pedagógusok, karnagyok alkotják. Amellett, hogy rendszeresen hangversenyt ad Szlovákia magyarlakta településein – ápolva a magyar zenei örökséget – küldetésként felvállalta a karnagyképzést.

Ezzel a magyar iskolák kórusainak és az amatőr kórusoknak szakmai érdekeit szolgálja. 1996 óta, a CSEMADOK-tól leválasztva, a Belügyminisztériumban bejegyzett, civil társulásként működik. Anyagiakhoz kizárólag pályázatok és adományok által juthat, tehát támogatása esetleges. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, mégis hű tudott maradni az alapítók szándékához, és az utóbbi években is teljesíteni tudta küldetését.
10 fiatal, új taggal – zene szakos pedagógussal, pedagóguspályára készülő egyetemistával – gyarapodott. Ez részben az Apáczai Közalapítvány által segített karvezetőképző tanfolyam vonzerejének volt köszönhető, és a kiváló oktatóknak, Józsa Mónika karnagynak, aki egyben a kórus művészeti vezetője is, és Tóth Árpád Lantos-díjas karnagynak. Tóth Árpád, a kórus állandó karnagya követi a karnagyok sorában korábbi vendégkarnagyunkat, Sapszon Ferenc Liszt-díjas és Bartók-Pásztory-díjas karnagyot, kiváló művészt, aki 10 éven át vezényelte a kórust.
2007-ben, a kettős Kodály-jubileum évében, nemcsak az itthoni fellépéseken és a nyitrai egyetem Kodály-konferenciáján szerepelt kitűnően – a nagy zenetudós, zeneszerző, művész és pedagógus tiszteletéhez méltó módon – hanem az utánpótlás nevelésében is előrelépett. 2007 tavaszán nagy veszteség érte a kórust, hiszen Janda Iván, a kórus alapító karnagya és művészeti vezetője, aki társaival együtt a pedagóguskórusnak megteremtője, lelkesítője, a kórus küldetésének, arculatának, sikereinek megálmodója volt, 2007 tavaszán örökre eltávozott. 2007 áprilisában sikerrel szerepeltek Komáromban a Vox Humana rendezvényen, júniusban Nyitrán a Konstantin Egyetemen a Kodály Zoltán tiszteletére szervezett nemzetközi konferencia záróhangversenyén, ugyancsak június közepén a II. Zoboralji Nemzetközi Kórusfesztiválon Kolonban, szeptemberben Komáromban a Selye János Egyetem akadémiai évnyitó ünnepségén, októberben Somorján a Nagyboldogasszony plébániatemplomban – Szabó Imre pozsonyi orgonaművésszel együtt – a nemzetközi Kodály Emlékhangversenyen, Galántán pedig decemberben a Kodály születésnapjára szervezett nemzetközi kórustalálkozón. Nagy örömmel vették Vass Lajos fiának, a Svájcban élő fotóművész Vass Dánielnek az értesítését arról, hogy édesapjának Vass Lajosnak 2007 december 15-én a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében „In memoriam“ Magyar Örökség-díjat adományoztak. Csak lélekben lehetett ott az egész kórus, hiszen a 40-45 fő odautazása, akik ráadásul nem egy helyről, hanem Kassától Pozsonyig laknak, pénzigényes és nem akadt ilyen pályázati kiírás.
Pályázataiknak köszönhetően 2008-ban anyagi gondjaik az előző évhez képest mérsékeltebbek voltak. Önerőből, saját finanszírozással 2008 májusában lezárták a még 2007 nyarán indított karvezetőképző tanfolyamot, amelynek sikeres növendékei közül többen – fiatal, szép hangú pedagógusok és egyetemisták – megmaradtak a kórusban énekesként. 2008 első felében Dunaszerdahelyen, és Párkányban tartottak 3-3 napos összpontosítást, szólampróbákat és összkari gyakorlást, az iskolák és a zeneiskola termeit akusztikai próbára alkalmazva készültenk az áprilissal kezdődő hangversenyekre. Áprilisban Budapesten szerepeltek hangversenyen a Régi Zeneakadémia szép koncerttermében, Kodály művekből összeállított műsorral. A nyári egyhetes gyakorlást – intenzív, de rövidebb karvezetőképzéssel megtoldva a legújabb érdeklődők számára – Meleghegyen tartották. A kórus új CD felvételének előkészítésében is előreléptek, amelynek felvétele Rimaszombatban, a református templomban készült.
A kórus a LÁTKÉP című új CD –jén XX. és XXI századi magyar kóruszenét szólaltat meg: Kodály Zoltán, Vass Lajos, Szíjjártó Jenő, Kocsár Miklós, Horváth Márton Levente, Szokolay Sándor, Daróci- Bárdos Tamás és Gyöngyösi Levente műveit.
Nagy tudású karnagyaik, Józsa Mónika művészeti vezető és Tóth Árpád budapesti vendégkarnagy, magukat nem kímélve, tehetségük legjavát nyújtva az ősz folyamán sorozatban, nagy horderejű produkciókkal, gyönyörű sikerre vitték a kórust.
Októberben a Csermely jubileuma alkalmából Kassán a Városháza dísztermében, majd a vasárnapi szentmisén a premontrei templomban szerepeltenk szép művekkel. November 8-án az első magyar kórustalálkozó 50. évfordulóján Zselízen, november 9-én pedig Katona Mihály emléktáblájának megkoszorúzásán Búcson tapsolt meghatódva műsoruknak a hallgatóság.
Ezt követően Prágában rangos nemzetközi versenyen egyetlen szlovákiai versenyző kórusként, megelőzve 18 nagy kórust – hollandokat, görögöket, portugálokat, olaszokat, norvégeket, oroszokat, lengyeleket, németeket, cseheket – aranyserleget szereztek a zsűri külön díjával – a legjobb műsor-összeállításért. Guerrero reneszánsz darabját spanyolul, Britten kettős kórusra komponált Mária-himnuszát az anglikán egyház nyelvén és latinul, Mendelssohn nyolc szólamú romantikus művét németül, majd Kodályt latinul és Kocsárt magyarul énekelték, nagyszerű karnagyaink művészi megfogalmazásait tolmácsolva.
A Britten mű előadása során a kis kórusban a szólisták: Híves Veronika, Józsa Mónika, Horváth Géza és Kilácsko Gyula hitelesen, megnyerően, gyönyörűen énekeltek, a kórus minden egyes tagja tudása, tehetsége legjavát adta, így a siker nem maradhatott el.
A négynapos prágai sikerszereplés után alig két héttel később a pozsonyi Duna utcai gimnázium adott otthont gyakorlásunknak, hogy méltóképpen emlékezzenek aznap este a rádió koncerttermében Kulcsár Tibor költőre,aki a pedagóguskórus egyik alapítója és első elnöke volt.
A kórus elnöke, Hecht Anna, ezúton is szeretné megköszönni mindazoknak a fáradozását, akik a kórus megmaradásához, éltetéséhez segítséget nyújtanak, legyen ez próbaterem biztosítása, műsoraik, fellépéseik helyi szervezése, vagy anyagi támogatás. Köszönettel tartoznak az iskolaigazgatóknak, munkáltatóknak és egyetemi oktatóknak, akik a munkanapokon ill. tanítási napokon megvalósított próbák alkalmával igazolták az énekesek aznapi távolmaradását a munkahelyről, az oktatásról. Az ősz folyamán a gazdag programra és a prágai versenyre való felkészülés valóban néhány munkanapot is igényelt. A zenei anyanyelv, akárcsak maga a nyelv – megtartó erő. Ezért fontos, hogy a pedagóguskórus, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa, amelyben kezdetektől fogva mind a mai napig amatőr karnagyok „nevelődtek, nevelődnek” egyre gyarapodjon, fiatal tagokkal bővüljön, akik továbbviszik a tudást és a lelkesedést, az elhivatottságot a kóruséneklés iránt – a saját iskolájukba, a saját lakóhelyükre. Erőt és energiát nem kímélve azon kell együtt munkálkodni, hogy a pedagóguskórus, amelynek nemes célokkal vezérelt nagylélegzetű alapítása óta nemcsak a szép hangzásban, a szép éneklésben és a kórusmuzsika átörökítésében, hanem a karnagyképzésben is nagyszerű hagyománya van, továbbra is teljesíteni tudja küldetését!

Hecht Anna, a kórus elnöke

Felvidék.ma