Az elmúlt év végén lépett életbe az új szociális törvény, amelynek értelmében az idén megváltozik a nyugdíjas otthon és panzió elnevezés. Az új név magyarul elég bonyolultan hangzik, de kifejezi a szolgáltatás lényegét: Nyugdíjasok részére nyújtandó szociális segítség intézménye. Viszont nemcsak a megnevezés változott meg, hanem annak a feltétele is, hogy kik kaphatnak elhelyezést az ilyen jellegű, állam által támogatott intézményben.
Kornfeld Tibor, a dunaszerdahelyi intézet igazgatója elmondta, az életbe lépett törvénynek megfelelően már kidolgozták az új statútumot. Az általános rendelet első verzióját a városi tanács már el is fogadta.
Azt, hogy a város által működtetett intézménybe kit vehetnek fel, az arra való jogosultságot, tehát a másokra való ráutalást majd a várossal szerződéses viszonyban lévő orvos határozza meg. Elsősorban olyanok kaphatnak elhelyezést, akik betegségük miatt már nem tudnak magukkal törődni. Azonban az intézménybe kerülhetnek olyanok is, akik nem önhibájukból lettek hajléktalanok és már elérték a nyugdíjaskort.
Szlovákiában 85 ilyen szociális intézmény működik, amely az állami költségvetésből kapja a fenntartásához szükséges pénzforrást a városi hivatalon keresztül. Kornfeld Tibor elmondta, újdonság az is, hogy a szociális segítség intézményének nonprofitnak kell lenni és bárki bejelentkezhet lakhelytől függetlenül az intézménybe. Így volt ez eddig is, de most már nemcsak az illetékes helyi hivatalnak kell beleegyezését adnia, hogy a rászorult a dunaszerdahelyi intézményben kapjon ellátást, hanem ahhoz már pénzt is kell adni.
A két dunaszerdahelyi szociális intézménybe jelenleg 110 ember vár elhelyezésre. Többségük a város lakója, akiket viszont – amennyiben üresedés van – előnyben kell részesíteni a felvételnél. Az árakkal kapcsolatban Kornfeld Tibor, az intézet igazgatója elmondta, az elmúlt két évben nem emelték a szolgáltatás összegét. A 2008-as év végén ugyan elkészítettek egy jelentős változást. Viszont a decemberi önkormányzati ülésen visszavonták azt, tekintettel a megváltozott törvényre. Azonban részben mégis emeltek az ellátás összegén, hiszen a nyugdíjasok jövedelme nagyobb mértékben növekedett. A 4,5 – 6,5 ezer koronába kerülő havi ellátás, várhatóan ezer – ezerötszáz koronával kerül majd többe.
Mivel többen szeretnének nyugdíjaspanzióba kerülni, Dunaszerdahelyen már több éve tervezik azt, hogy majd beéptik az egyik otthon tetőterét, ahol huszan kaphatnak ellátást. Ez viszont annak a függvénye, hogy kapnak-e majd rá elegendő pénzt a strukturális alapokból.

Felvidék Ma, sk