Több kutatás, tanulmány és újságcikk szólt már a kisebbségek megmaradásának feltételeiről, illetve annak szükségességéről, egyúttal a nemzetiségi népcsoportok által elfoglalt pozíciók megtartásának fontosságáról, a kultúrájuk és hagyományaik továbbadásának elengedhetetlen voltáról. Ha ezekről a kérdésekről és egyben dilemmákról beszélünk, egyértelműen látható, hogy mindez nem valósulhat meg az egyes nemzettestek tagjainak tudatos szerepvállalása, valamint a nemzetiségi közoktatási intézmények hathatós támogatása nélkül. Legfőképp természetesen az szükséges hozzá, hogy a kisebbségben élők tudjanak és merjenek élni jogaikkal, és hogy biztosítva legyenek számukra a nélkülözhetetlen előfeltételek.

Lilium Aurum