A köztársaságielnök-választásról szóló törvény valószínűleg ellentmond az Alkotmánynak. A jogászok többsége is ezen a véleményen van. Kérdéses az, hogy kik azok, akik választhatnak és kiknek nincs joguk arra, hogy megválasszák az ország első emberét. Az Alkotmány világosan kimondja – köztársasági elnököt minden olyan személy választhat, akinek joga van a nemzeti tanácsba választani.
Amíg a törvény megengedi, hogy a parlamenti választások idején a választásra jogosultak voksukat külföldről postán is elküldhetik, addig az államfőválasztáskor  csak azok voksolhatnak, akik a szavazás napján Szlovákiában tartózkodnak. A parlamenti képviselőket nem szavazhatják meg az elítéltek, a köztársasági elnököt viszont igen.

A jogászok többsége állítja – a keveredést a képviselők okozták. Az egyes választási törvényeket egységesíteni kellene. Különleges figyelmet érdemel éppen az államfőválasztás – viszont éppen az erre vonatkozó törvényben van a legtöbb joghézag.

Felvidék Ma, sk