A Rákóczi Szövetség pályázatának célja, hogy anyagi támogatás révén járuljon hozzá a szlovákiai magyar települések magyar nyelvű üdvözlő tábláinak, vendégköszöntő tábláinak, a település nevezetességeit bemutató információs tábláinak az elkészítéséhez, illetve ezen táblák elhelyezésének költségeihez.
Tudta Ön, hogy Szlovákiában a „nyelvtörvény” alapján, – minden olyan településen, ahol a magyarok részaránya meghaladja a 20 százalékot
– a hivatalos ügyintézésben a szlovák mellett a magyar nyelv használata is engedélyezett? Szabadon alkalmazhatjuk hát anyanyelvünket: a magyar helyiségneveket feltüntető, valamint vendégköszöntő táblákon, sőt cégtábláink kétnyelvűsége is megengedett.

Éljünk, hát a törvény adta lehetőséggel! Használja bátran anyanyelvét: a közterületek, utca és egyéb helyi földrajzi nevek, a közigazgatási hivatalok megjelölésére, az önkormányzathoz s a településen működő államigazgatási szervekhez címzett írásos beadványokban, vagy – amennyiben azzal minden jelenlevő egyetért – a helyi önkormányzatok ülésein, továbbá fontos közérdekű információk tolmácsolásakor. Vállalkozási tevékenységében is éljen a lehetőséggel! Legyen magyarul is cégtáblája, nyitvatartási ideje, árlistája vagy éttermi menüje. Mindezekben segítséget nyújthat Önnek, a Rákóczi Szövetség!

A Szövetség 1993-ban hozta létre Felvidék 25 magyarlakta kistérségében Város és Vidéke Célalap-hálózati rendszerét, amelynek fő feladata, hogy
a régió magyar civil szervezeteinek, oktatási intézményeinek, civil kezdeményezéseinek, vállalatainak nyújtson támogatást és segítséget,
a felvidéki magyarságot szolgáló tevékenységében. Dr. Ugron Gáspár Gábor, a Rákóczi Szövetség főtitkára szerint, a „Neked MAGYARázom!” szlogen egy olyan új kezdeményezést takar, amely a kis- és középvállalkozások, valamint az önkormányzatok körében válhat igen népszerűvé. – Felvidéki partnereinkkel, valamint az ottani lakosokkal folytatott beszélgetések azt igazolták, hogy a magyar nyelvű üdvözlő-táblákra és cégtáblákra valóban nagy igény mutatkozik –közölte a Szövetség főtitkára, majd hozzátette – Számos esetben tapasztaltuk, hogy a magyar nemzetiségű lakosok nincsenek tisztában törvényadta lehetőségeikkel, a magyar nyelv hivatali ügyintézésben való használhatóságával. Ezt a hiányt szeretné a Rákóczi Szövetség jelen pályázati programjával pótolni.

Neked MAGYARázom!

A Rákóczi Szövetség ”a magyar nyelv használatának népszerűsítése Szlovákiában” témakörben hirdet pályázatot.
E kampány keretében a Szövetség különös hangsúlyt kíván fektetni a felvidéki magyar települések önkormányzatainak megszólítására, ösztönözve őket a településeik magyar nyelvű üdvözlő- és vendégköszöntő tábláinak elkészítésére. A benyújtott terveken minden esetben jelezni kell a szlovák és magyar feliratok helyét, azok méretet, pontos elhelyezését, valamint a kivitelezésnél felhasznált anyag nevét.

A pályázat beküldési határideje: 2009. április 5.

A pályázattal kapcsolatos további információk, a www.nekedmagyar.hu oldalon érhetők el.

Felvidék Ma, Rákóczi Szövetség