A szlovák nyelv az első helyen. Marek Maďarič kulturális miniszter meg szeretné tanítani az országot a helyes nyelvhasználatra – természetesen mindezt szlovákul. Törvényjavaslata, melyet ma a kormány megvitat, pénzbüntetésekkel védené a nyelv tisztaságát és az idegen nyelvű feliratok elé szlovák fordítás beszúrását tenné kötelezővé.

Az államnyelvről szóló törvénymódosítás elsősorban a hivatalnokokra, az elektronikus médiára és a reklámokra fókuszál. A szlovák nyelv használatát már eddig is törvényben szabályozták, de újdonságnak számít a pénzbüntetés, amelynek nagysága akár a 6638 eurót (200 ezer korona) is elérheti. Az ellenőrzés ugyanakkor nem érinti a nyomtatott sajtót, az ottani nyelvhasználatra továbbra is a kiadók ügyelnének.

A kulturális tárca szóvivője, Jozef Bednár igyekszik mindenkit megnyugtatni, mivel szerinte pénzbüntetés kiszabására csak ritkán kerül sor. Az ellenőrzések elsősorban az épületeken elhelyezett táblákra és a községi hangszórók nyelvezetére terjednek majd ki. Fokozottan figyelni fogják a nemzetiségileg vegyesen lakott területeket, ahol a hirdetéseket és közleményeket minden esetben először szlovákul kell kihirdetni.

Több munkájuk lesz ezután a kőfaragóknak is. Az emlékművekre és emléktáblákra ugyanis először szlovákul kell a szöveget felvésniük, majd következhet az idegen nyelvű szövegrész. Nem szeretné ugyanis a miniszter, ha megismétlődne az az eset, amikor a komáromi nagygyűlés 15. évfordulójára csak magyar szövegű táblát lepleztek le a résztvevők. Ha emléktábla készíttetetésére kerül sor a jövőben, akkor az avatás előtt a Kulturális Minisztérium által kell jóváhagyatni a tábla szövegét. Hrubík Béla szerint ez a cenzúra lehetőségét rejti magában, és legalább harminc évvel visszaröpít az időben, de Bednár azzal érvel, hogy csak formális jóváhagyásról van szó, és nem tartalmiról.

A kulturális tárca a következő büntetési tételekkel számol:
– 100-tól 5000 euróig, ha nem használják a szlovák nyelvet pl. a helyi rádióban, az emléktáblákon vagy a plakátokon
– 99-től 6638 euróig, ha a rádióban vagy a televízióban sértik meg a törvényt
– 3319 euróig büntethetnek akkor, ha nyilvános helyen található reklám szövegében találnak kivetnivalót az ellenőrök.

Felvidék Ma, SME, tt.