A kilencedikes tanulók úgynevezett Monitor-tesztjének idei eredményei azt mutatják, hogy a végzős tanulók szlovák- és magyar nyelvből jobb eredményeket értek el, mint tavaly, viszont matematikából az idén rosszabbul teljesítettek. Ugyancsak kiderült a felmérés eredményeinek összegzéséből, hogy a legeredményesebb iskolák az Eperjesi kerületben találhatók. Az idei felmérést közel 54 ezer kilencedikes alapiskolai tanuló írta meg matematikából, az iskola tanítási nyelvéből és szlovák nyelvből. Közülük kilencezren 90 %-os eredményességet értek el a tesztben, ami azt jelenti, hogy felvételi nélkül bekerülnek az általuk választott középiskolába. A legtöbb ilyen tanuló az Eperjesi kerület iskoláiból került ki, szám szerint hatszáz kilencedikes. E szempontból vizsgálva Pozsony végzett a legrosszabb helyen, a szlovák főváros iskoláiból ugyanis csak alig száz tanuló kerülhet be felvételi nélkül a középiskolába.
Meglepő eredményeket hozott a teszt, ami a szlovák nyelvet illeti. Kiderült ugyanis, hogy a magyar nemzetiségi iskolákban tanuló kilencedikesek valamivel jobb eredményeket értek el, mint a szlovák iskolákban tanuló társaik. Az eredmény azért meglepő, mert Ján Mikolaj már régóta kritizálja a magyar nemzetiségi iskolákat a szlovák nyelv tanítása miatt, szerinte az oktatás minősége e tekintetben nem megfelelő.
A Monitor-teszt összesített eredményei azt mutatják, hogy a legrosszabbul a Besztercebányai kerület és Pozsony végzős tanulói teljesítettek. A szakemberek szerint a közép-szlovákiai kerület gyenge eredményei elsősorban az ottani családok átlagosnál rosszabb gazdasági és szociális körülményeinek tudhatóak be, míg a főváros esetében a nyolcosztályos gimnáziumok nagyfokú elterjedése lehet a gond. Tudvalévő, hogy ez az iskolatípus a legjobb tanulókat „szippantja el” az alapiskolákból, éppen ezért az oktatási tárca egyik célja a közeljövőben a nyolcosztályos gimnáziumi osztályok számának redukálása.
Felvidék Ma, HN, tt.